Geert Bourgeois: "Europa mag geen superstaat worden"

Photo News
"Europa mag geen superstaat worden." Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois, ook bevoegd voor Buitenlands Beleid, gezegd tijdens een lezing aan de Riga Graduate School of Law. Bourgeois sprak er over de Europese ambities van Vlaanderen en gaf zo al een schot voor de boeg over de visie op de Europese Unie die de Vlaamse regering voor de zomer aangekondigd heeft. Hij brak verder ook een lans voor een Europese migratiepolitiek, met daarin een spreiding van de vluchtelingen over de verschillende lidstaten, en voor het TTIP-verdrag met de VS.

"De Europese Unie moet de volkeren van Europa verenigen. Niet in een superstaat, maar op basis van gedeelde waarden en tradities, als vehikel om hun gezamenlijke aspiraties te verwezenlijken." In de visie van Bourgeois op de rol van de Europese Unie staan drie punten centraal. Behalve het verenigen van de volkeren, moet de Europese Unie er volgens hem "eerst en vooral voor zorgen dat een gemeenschappelijke Europese ruimte van economische welvaart en sociale cohesie blijft bestaan en verder ontwikkeld wordt, waarin burgers en bedrijven zich ten volle kunnen ontwikkelen".

Ten derde moet de EU volgens de Vlaamse minister-president een "globale actor" zijn, "die Europa in staat stelt om zijn gezamenlijke visie van vrede, welvaart, stabiliteit en democratie op het wereldtoneel te projecteren".

Voor de aanwezige rechtenstudenten schetste Bourgeois een beeld van Vlaanderen als "niet enkel een regio, maar een machtige en vastberaden actor". "We vaardigen onze eigen wetten uit, die de federale staat niet kan overrulen. We hebben ons eigen buitenlands beleid en zijn diplomatiek vertegenwoordigd in de wereld door elf politieke en meer dan honderd economische representaties. (...) In veel gevallen hebben we een vetomacht over het Belgische buitenlandse beleid, ook wanneer het over Europa gaat."

Bourgeois had vandaag ook ontmoetingen met de Letse premier en ministers van Transport en Buitenlandse Zaken. Met de Letse premier Maris Kucinskis sprak de Vlaamse minister-president over mogelijke toekomstige samenwerking. Zo zou Letland bijzonder geïnteresseerd zijn in samenwerking rond Onderzoek en Ontwikkeling. De Letten formuleerden van hun kant bovendien de vraag om ook met een missie naar Vlaanderen te komen.

Met de Letse minister van Transport Uldis Augulis besprak Bourgeois onder andere grote investeringen in infrastructuur die op til zijn in Letland. Zo is er een spooras gepland van het noorden van de Baltische staten naar het zuiden, goed voor zowat 700 kilometer. Die lijn voor hogesnelheidstreinen zou tegen 2030 operationeel moeten zijn.

Met de Letse minister van Buitenlandse Zaken Edgar Rinkevics tot slot sneed Bourgeois onder andere de problematiek van de vluchtelingencrisis aan.