Geens wil communicatie bij Justitie verbeteren met e-box

Minister van Justitie Koen Geens.
PHOTO_NEWS Minister van Justitie Koen Geens.
Binnen het jaar wil minister van Justitie Koen Geens (CD&V) de e-box introduceren. Dat wordt een platform waarmee documenten binnen Justitie elektronisch naar elkaar verstuurd moeten kunnen worden. Dat moet de efficiëntie verhogen en de kosten drukken.

De rechtbank van koophandel zal in de ICT-plannen van de minister als uitvalsbasis voor de informatisering van Justitie te dienen. Hij gelooft dat koophandel daarmee op twee jaar tijd zijn achterstand zal kunnen wegwerken en de werkdruk met 30 tot 40 procent zal kunnen verminderen.

Over de (trage) informatisering van Justitie is de voorbije jaren al veel inkt gevloeid. Minister Geens kwam in de Kamercommissie Justitie zijn ICT-strategie toelichten. Parlementsleden die vreesden dat een nieuwe minister alweer een nieuw ICT-plan betekent, stelde hij meteen gerust. "We hebben vandaag een portfolio van meer dan 100 lopende projecten. We moeten dus prioretiseren en de focus op roll-out houden", zei Geens.

Geens koos twee projecten die zijn strategische aanpak op gang moeten trekken. Een eerste slaat op de stap naar elektronische communicatie via de e-box. Het systeem valt het best te vergelijken met een postbus in het postkantoor en zou gelden voor alle instanties die onder de bevoegdheid van de minister van Justitie vallen, de advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen. De communicatie via de e-box krijgt de waarde van een aangetekende brief: er bestaat een bevestiging dat het document is aangekomen, door wie het is verzonden en door wie ontvangen, en er geldt een authentificatie.

Geen optimale oplossing

Volgens de minister kan de introductie er binnen het jaar komen en zijn er onmiddellijk grote besparingen mogelijk. De opstartprijs ligt rond de 600.000 euro en de jaarlijkse kostprijs om en bij de 100.000 euro. Daar tegenover staat een mogelijke besparing van zowat 10 miljoen euro per jaar. Het budget Justitie bevat immers 22 miljoen euro aan portkosten. Ook de werklastvermindering zou door de e-box aanzienlijk zijn.

De optimale oplossing is de e-box voor Geens nog niet. Het is wel snel inzetbaar en levert zowel besparingen op als snelheidswinst en efficiëntiewinst, aldus Geens, en het betekent vooral de start met de cultuur van het elektronisch communiceren. "Ik hoop dat de juridische wereld, die al vele jaren roept om elektronische communicatie, snel de overstap zal maken."

In het tweede project zal de rechtbank van koophandel dienen als  vertrekbasis voor de uitrol van de geïnformatiseerde rechtbank tegen het einde van de legislatuur. Om het geloof in de informatisering te herwinnen, zijn er volgens de minister concrete resultaten nodig. Daarom wordt alles wat al jaren in de stijgers staat, maximaal uitgerold binnen de rechtbank van koophandel. Dat moet het effect van de spreekwoordelijke druppel op een hete plaat vermijden.

Geens gelooft dat binnen een periode van twee jaar de werklast bij de rechtbank van koophandel zal kunnen verminderen en dat zelfs de achterstand kan verdwijnen. Tegelijkertijd zou de capaciteit aan gerechtspersoneel er met 30 tot 40 procent kunnen verminderen, waardoor capaciteit elders kan worden ingezet.