Geens vraagt geduld en komt begin 2015 met 'Justitieplan'

Justitieminister Koen Geens (CD&V).
PHOTO_NEWS Justitieminister Koen Geens (CD&V).
Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft vandaag de weinig rooskleurige financiële situatie van zijn departement bevestigd. Niettemin zal Justitie geen uitzondering maken op de budgettaire besparingen (4 procent op personeel, 20 procent op werkingskosten) die de meerderheid afgesproken heeft. Geens vroeg een beetje tijd terwijl hij zal proberen te spelen op "het ritme van de besparingen" en een "betere inning". Een eerste 'Justitieplan' staat voor eind januari of begin februari gepland.

De oppositie hekelde in de bevoegde Kamercommissie dat Justitie de besparingsdans niet ontsnapt en kondigde, zoals verwacht, aan dat ze tegen het begrotingsontwerp zal stemmen.

Sneeuwbaleffect
Terwijl hij de financiële achterstand bij de werkingskosten overliep, sloot de minister niet uit dat er zich "een sneeuwbaleffect" kan aandienen, terwijl hij op de korte en middellange termijn over onvoldoende kredieten beschikt om die achterstand dicht te lopen. Zo zal de regering voor volgend jaar slechts 21 magistraten kunnen vervangen, terwijl er 119 nodig zouden zijn.

Achterstallige gerechtskosten
Wel kon Geens aankondigen dat 61 miljoen euro kredieten konden worden vrijgemaakt om achterstallige gerechtskosten in 2014 terug te betalen. Het kernkabinet heeft daarover vrijdag een akkoord bereikt. "Ik heb 36 miljoen euro kunnen gebruiken in het kader van mijn kredieten. Er blijft 25 miljoen euro onderbenutte kredieten", lichtte de minister toe.

Relativeren
Door een vergelijking met het buitenland te maken, probeerde Geens de toestand enigszins te relativeren en door erop te wijzen dat niet alles een kwestie van middelen is. Hij benadrukte het belang van overleg en hamerde op de noodzaak van een "informaticastrategie".

De oppositie toonde zich erg kritisch. Volgens haar dreigt een failliet dat het evenwicht tussen de drie machten zou bedreigen.