Geens ontkent tekst klaar te hebben over minimale dienstverlening

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V).
BELGA Minister van Justitie Koen Geens (CD&V).
In de wandelgangen van de Kamer circuleert momenteel de tekst van een "voorontwerp van wet over de rechten van gedetineerden bij stakingen van het gevangenispersoneel". Justitieminister Koen Geens (CD&V) ontkent echter met klem dat het om een tekst gaat die hij aan de ministerraad wil voorleggen. Het zou gaan om een "niet door hem gevalideerde tekst van zijn administratie".

"Indien u een kopie hebt, dan interesseert me dat. Ik heb hem alvast niet. Niet in mijn handen, niet in mijn zakken. Het is niet het moment om dergelijke geruchten rond te strooien", zo zei Geens aan Belga in de marge van de Kamercommissie Justitie.

In een persbericht spreekt het kabinet-Geens intussen over een "intern werkdocument" van de administratie van Penitentiaire Instellingen dat door de minister niet gevalideerd werd. Het document kwam tot stand "in het brede kader van de sociale onderhandelingen die reeds sedert december 2014 worden gevoerd, in overleg met de vakbonden, onder andere over een minimale dienstverlening".

Photo News

Wel in latere fase

Geens benadrukt wel dat hij nooit verborgen heeft dat het de bedoeling van de regering blijft om "uiteindelijk in een latere fase tot een genegotieerde minimale dienstverlening te komen". Sinds september 2015 wordt daar met de vakbonden over gesproken voor een sociale bemiddelaar.

"Geen enkel ontwerp van tekst zal door de minister aan het sociaal overleg worden voorgelegd indien bij de dagelijkse toepassing van die tekst het sociaal overleg of de rol van paritaire comités zouden worden miskend", klinkt het nog.

In de gelekte tekst - die dus niet gevalideerd werd door Geens - is sprake van de mogelijkheid voor een gevangenisdirecteur om één of meer personeelsleden "op te leggen" om de dienstverlening te verzekeren tijdens een staking. De tekst voorziet boetes en een gevangenisstraf van acht dagen tot een maand voor wie weigert.

Opzet van de tekst is het juridisch statuut van gedetineerden aanvullen met een reeks "gegarandeerde rechten in periodes van staking van het gevangenispersoneel". Zo hebben gevangenen steeds recht op voldoende grote en kwaliteitsvolle maaltijden, op de mogelijkheid om zich te wassen, op noodzakelijke medische zorgen, op een uur wandeling per dag en een telefonisch contact. Vanaf de vierde stakingsdag komt daar onder meer het recht op bezoek bij.

'Het blijft de bedoeling om uiteindelijk in een latere fase tot een genegotieerde minimale dienstverlening te komen'

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V)