Geens: "machteloos tegen vrijlating"

Minister van Justitie Koen Geens weet waar Farid 'Le Fou' zich bevindt, zegt hij. Maar hij kan verder niks doen. Hij heeft al wel verzet aangetekend tegen de vrijlating, maar dat wordt pas op 13 januari behandeld. Intussen kan hij als minister niet ingrijpen in een beslissing van een rechter. En dus blijft Farid 'le Fou' een vrij man, minstens tot 13 januari.