Geen specifieke wet tegen bewuste HIV-besmetting door onveilig vrijen

Er dient in de Belgische strafwetgeving geen specifieke strafbaarstelling ingevoerd te worden voor het bewust overdragen van het HIV-virus door onveilig te vrijen. Het bestaande wettenarsenaal voorziet in de mogelijkheid om dergelijke feiten te kunnen vervolgen. Dat stelt minister van Justitie Stefaan De Clerck in antwoord op een schriftelijke vraag van Kamerlid Denis Ducarme (MR).

Zo beantwoordt besmetting met het HIV-virus aan de invulling die het Hof van Cassatie geeft aan het "begrip slagen en verwondingen". Naargelang de besmetting opzettelijk of onopzettelijk werd veroorzaakt en resulteert in het al dan niet uitbreken van de ziekte met het overlijden van de patiënt als gevolg, kan de strafrechtelijke kwalificatie worden aangepast. Afhankelijk van de omstandigheden kan ook gedacht worden aan de toepassing van enkele artikelen in het strafwetboek betreffende het toedienen van schadelijke stoffen.
 
Dat geen specifieke strafbaarstelling wordt voorzien, ligt volgens De Clerck bovendien in de lijn met wat wordt aangegeven door belangrijke internationale instanties, zoals het Comité van ministers van de Raad van Europa, wat betreft de penitentiaire en criminologische aspecten van de controle op besmettelijke ziekten zoals aids.
 
Uit een bevraging onder EU-lidstaten waarop er twaalf hebben geantwoord, blijkt volgens de minister voorts dat alleen Polen en Letland een specifieke HIV-wetgeving hebben. Andere lidstaten melden dat dergelijke gedragingen kunnen vervolgd worden onder bestaande strafbaarstellingen zoals in ons land het geval is. (belga/jv)