Geen sanctie voor wie niet stemt

Wie geen stem uitbrengt, zal niet gestraft worden.
Photo News Wie geen stem uitbrengt, zal niet gestraft worden.
Geen zin om op 26 mei te gaan stemmen? Een sanctie hoeft u alvast niet te vrezen: de afwezigheidslijsten worden nooit naar de parketten gestuurd en na 6 maanden zelfs vernietigd. Afwezige voorzitters en bijzitters worden wel vervolgd.

Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen stuurden 358.896 (7,4%) van de bijna 4,9 miljoen opkomstplichtigen hun kat. Die 'keuzeverzakers' overtreden de wet en riskeren een boete van 40 tot 80 euro. Recidivisten riskeren zelfs tot 200 euro boete. Wie consequent - vier keer in 15 jaar -blijft weigeren bolletjes in te kleuren, wordt 'bestraft' met een... stemverbod. Alleen: tot een sanctie komt het nooit. 

"De voorzitters van de stembureaus maken de lijsten van de afwezige kiezers over aan de vrederechters. Die bewaren ze zes maanden en vernietigen ze daarna volgens de richtlijnen van de rijksarchivaris", legt de FOD Justitie uit. "De lijsten met afwezige kiezers worden dus niet overgemaakt aan de parketten. Binnen het Openbare Ministerie geldt de richtlijn om alleen de afwezige voorzitters en bijzitters van de stem- en telbureaus te vervolgen." 
247 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Mario Blomme

  De Europese staten waar geen opkomstplicht geldt zijn niet minder democratisch dan hier. Het woord 'stemming' op de oproepbrief is zelfs geen correct Nederlands. Hoewel stilaan door steeds meer mensen geweten wordt deze miskleun blijvend op de oproepingsbrief vermeld, gewild ? Inderdaad, hoe zou de verkiezing én geheim én toch verplicht kunnen zijn ? Ik ben het beu en ga mijn geliefkoosde activiteit niet onderbreken/uitstellen voor deze georganiseerde klucht, zelfs al beboeten ze me.

 • Bert Coysman

  Als je zoals mij niet zoveel afweet v politiek en al zeker niet op Europees niveau heeft het in mijn ogen niet veel zin. Ze spreken hier v recht dat is voor mij niet = als plicht. En met al die coalities die tegenwoordig gemaakt worden wordt mensen hun keuze ook niet gerespecteerd. Laat voor mijn part die verplichting vallen en laat het over aan de mensen die er iets v kennen en willen stemmen. Zo wordt plicht een recht en zal je juister beeld krijgen zonder blanco en ongeldige stemmen

 • Christophe Behiels-de Sadeleer

  Konden ze geen betere datum uitkiezen ipv met de periode van de plechtige communie het is nog volop bezig en ik zit op die dag om 11u begint de viering dus bij deze mag ik om 5u op voor ons klaar te maken dan te gaan kiezen en hopelijk op tijd buiten voor de plechtigheid mooie datum...

 • Catherine MISTIAEN

  Er is ook leerplicht, sollicitatieplicht, vrijheid van meningsuiting en vele andere westerse verworvenheden die we moeten koesteren als geboren Belgen. Wie uit het (verre) Oosten naar hier komt en hier stemplicht (= recht) in de schoot geworpen krijgt, zal natuurlijk van dit geschenk gretig gebruik maken. En zal tijdens de inburgeringscursus verwonderd toekijken hoe natives dit recht niét aannemen. We moeten onze politici koésteren ipv uitkafferen!

 • Christophe Moser

  Ik kan niet gaan stemmen want ik heb ne cumul waar ik naartoe moet.