Geen ontslagen bij Agentschap voor Buitenlandse Handel

Er vallen dan toch geen ontslagen bij het Agentschap voor Buitenlandse Handel. De raad van bestuur van het ABH heeft zijn goedkeuring gegeven voor de begroting van 2015. Er werken 38 mensen bij het agentschap, dat de prinselijke economische missies organiseert. Dat schrijft de krant Le Soir vandaag.

De drie gewesten die samen met Buitenlandse Zaken de financiering voor het agentschap op zich nemen, beslisten enkele weken geleden om de werkingsmiddelen terug te schroeven. Hierdoor verliest het agentschap 1,284 miljoen euro op een budget van 5,4 miljoen euro (cijfers 2014).

Door de vermindering van het budget moest het agentschap besparingen doorvoeren. Er zullen geen jobs verdwijnen maar het agentschap zal wel een jaarlijkse bijdrage vragen van bedrijven, in ruil voor de uitwisseling van informatie. Hoe groot de jaarlijkse bijdrage zal zijn, moet nog worden bepaald.