Geen onregelmatigheden in drugszaak-Aquino

De kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen heeft na nieuw onderzoek geen onregelmatigheden gevonden in de bijzondere opsporingsmethoden die tijdens het drugsonderzoek naar de Maasmechelse clan Aquino gebruikt werden.  "Er is dus geen sprake van een burgerinfiltrant", verduidelijkt perswoordvoerder Nico Snelders van het hof van beroep.

De KI moest een bijkomende controle op de bijzondere opsporingsmethoden (BOM) uitvoeren, nadat de verdediging voor de correctionele rechtbank van Hasselt was komen aanzetten met nieuwe stukken, waaronder mails, waaruit zou moeten blijken dat er een burgerinfiltrant was ingezet. Die zou de opdracht hebben gekregen om de organisatie een cocaïnelijn te laten opzetten.

De advocaten van de beklaagden dienden klacht in tegen de speurders en hadden de rechtbank gevraagd om de strafvordering onontvankelijk en nietig te verklaren. De rechters velden op 24 oktober een tussenvonnis, waarin ze het dossier voor een bijkomende BOM-controle naar de KI stuurden.

Die had vroeger al geoordeeld dat het onderzoek correct verlopen was, maar volgens de verdediging beschikte de KI toen niet over alle informatie. "Na een grondig heronderzoek op basis van de nieuwe stukken werden geen onregelmatigheden gevonden wat betreft de bijzondere opsporingsmethoden. Er is dus geen sprake van een burgerinfiltrant", zegt Nico Snelders.

Het dossier gaat nu terug naar de correctionele rechtbank van Hasselt, waar op 6 maart de zaak in principe kan voortgezet worden. "Tenzij de rechtbank liever wil wachten op de uitspraak van een eventueel cassatieberoep", aldus Snelders. 

In het proces, dat op 2 september 2014 opende voor de correctionele recahtbank in Hasselt, staan 38 partijen terecht voor vermeende drugssmokkel vanuit Latijns-Amerika. De hoofdverdachten zijn de Maasmechelse broers Aquino.