Geen indexsprong voor huurprijzen

Terwijl de lonen en de uitkeringen tijdelijk niet mogen meestijgen met de inflatie, doen de huurprijzen dat wel. De regering-Michel is niet van plan de indexsprong ook in te voeren voor de huurprijzen. Huurders zien daardoor op termijn een groter deel van hun inkomen naar de huur gaan. "Het doorvoeren van een indexsprong voor de huurprijzen ligt niet op tafel", luidt het in regeringskringen. "We willen de maatregel zo eenvoudig mogelijk houden en het is niet de bedoeling er van alles bij te sleuren." De huurprijzen worden één keer per jaar, op de verjaardag van het contract, aangepast aan de levensduurte en dat blijft dus zo.