Geen hoofddoeken of kruisjes meer voor Waalse ambtenaren?

BELGA
Waals minister Christophe Lacroix (PS) wil een verbod opleggen voor het dragen van levensbeschouwelijke tekenen door Waalse ambtenaren die in contact komen met het publiek. Dat heeft hij in de bevoegde commissie van het Waals parlement aangekondigd. De minister voert daarmee een resolutie uit die in april, net voor de ontbinding van het parlement, werd aangenomen. De oorspronkelijke tekst was van de hand van Florence Reuter (MR) maar werd door de verschillende fracties geamendeerd.

De resolutie vraagt de regering in naam van de neutraliteit van de openbare dienstverlening om de Code van het Openbaar Ambt aan te passen zodat ambtenaren die in contact komen met het publiek geen uiterlijke tekenen dragen of handelingen uitvoeren die een uitdrukking zijn van hun politieke, filosofische of religieuze overtuiging.

Hoewel er niets over in het Waals regeerakkoord staat, wil Waals minister van Openbaar Ambt Lacroix de resolutie uitvoeren. "Bij de volgende aanpassing aan de Code van het Openbaar Ambt zal ik een bepaling laten opnemen die de resolutie omzet", kondigde de minister aan. Een omzendbrief moet het belang van de onpartijdigheid van de openbare dienst benadrukken.

Florence Reuter was opgetogen over het antwoord van de minister. Ze wees erop dat de federale regering een gelijkaardig verbod wil invoeren.