Geen harde bewijzen van foltering in langverwachte Soedanrapport: "Repatriëringen zullen snel hervatten", zegt Francken

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en partijgenoot Jan Jambon, minister van Binnenlandse Zaken, gaven bij aankomst in de Wetstraat 16 geen commentaar over de inhoud van het rapport.
BELGA Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en partijgenoot Jan Jambon, minister van Binnenlandse Zaken, gaven bij aankomst in de Wetstraat 16 geen commentaar over de inhoud van het rapport.
Het 17 pagina's tellende rapport stelt dat er geen bewijzen zijn dat Soedanese migranten die door ons land zijn teruggestuurd, bij aankomst gefolterd zijn. Anderzijds kan ook niet "met absolute zekerheid" gezegd worden dat de feiten niet hebben plaatsgevonden. "Goed dat de waarheid aan het licht komt", reageert staatssecretaris Theo Francken (N-VA).

Het rapport van het Tahrir-instituut stelt vast dat in de drie belangrijkste getuigenissen van Soedanezen verschillende belangrijke elementen zitten die niet stroken met de waarheid. Er zijn geen bewijzen dat er folteringen zijn geweest of dat Soedanezen in ons land onder druk werden gezet door de ambtenaren van de identificatiemissie. Het CGVS zou geen principieel probleem hebben met die Soedanese identificatiemissie in ons land. 

Het CGVS meent dat de verwijdering of terugkeer van mensen naar Soedan opnieuw georganiseerd kan worden, als voor elke persoon "ten gronde" is nagegaan of de betrokkene al dan niet nood heeft aan bescherming. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen zou de regering wel aanbevelen de situatie verder te onderzoeken. 

Het komt ook met enkele aanbevelingen zodat artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens - het verbod op foltering en onmenselijke behandeling - zeker niet wordt geschonden. Zo zou men migranten altijd op voorhand moeten verwittigen dat ze geïdentificeerd worden. En een tolk en medewerker van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) moeten altijd aanwezig zijn. 

Het onderzoek heeft anderhalve maand geduurd. Hoe het CGVS te werk is gegaan, is nog niet duidelijk. Er zou nauw zijn samengewerkt met het IOM, de Internationale Organisatie voor Migratie.

Opgelucht

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), die onder vuur kwam te liggen, is naar eigen zeggen opgelucht met de conclusies uit het rapport. "Het is goed dat de waarheid aan het licht komt", stelt hij op Twitter. Het beleid moet volgens hem niet drastisch worden bijgestuurd. De repatriëringen naar Soedan zullen snel kunnen hervatten, zegt hij ook. In de gesloten centra zitten nu achttien Soedanezen, van wie er vijf geen asiel hebben aangevraagd. Voor die mensen zal nu dus eerst extra gecontroleerd worden of zij bij terugkeer risico lopen.

Evaluatiecommissie

 De federale regering heeft intussen akte genomen van het rapport en zegt haar "kordaat en menselijk" migratiebeleid te willen voortzetten. Het zal daarbij rekening houden met de aanbevelingen die in het rapport staan. Dat zei premier Charles Michel deze namiddag. Hij kondigde ook een evaluatiecommissie aan die het terugkeerbeleid onder de loep neemt. Die wordt de komende twee jaar op poten gezet.

In die commissie zal een professor zetelen, samen met mensen van de federale politie, de algemene inspectie van de federale politie, de Dienst Vreemdelingenzaken, het CGVS, Fedasil en pilotenverenigingen. De commissie zal na een jaar een tussentijds rapport afleveren. 

Photo News

Folteringen

Minister Jambon had van de regering net voor het kerstreces de opdracht gekregen om het onafhankelijke CGVS te vragen onderzoek te voeren naar de verhalen over de mogelijk gefolterde Soedanezen. Eerder was een beroep gedaan op een Soedanese identificatiemissie die naar ons land was afgezakt om te helpen bij de identificatie van transmigranten die optrokken in en rond het Maximiliaanpark. In afwachting van het rapport werd beslist geen Soedanezen meer te repatriëren naar hun thuisland.

Volgens de Ligue des Droits de l'Homme vormden de mensenrechtenschendingen die in Soedan plaatsvinden op zich al voldoende reden om de uitwijzingen naar het Afrikaanse land stop te zetten. "Dat is de enige manier waarop het risico op mishandeling kan worden voorkomen", zo luidt de motivering ook nu nog.

Foute interpretatie 

De organisatie vindt ook dat het CGVS geen grondig onderzoek heeft kunnen doen, en dat de regering het rapport niet correct leest. "Het CGVS koppelt een reeks voorwaarden aan de hervatting van de uitzetting naar Soedan, waaraan de Belgische staat niet kan voldoen", stelt Alexis Deswaef. "Dus de interpretatie van het rapport van de regering is twijfelachtig, en ondanks al zijn goede wil, kon het commissariaat-generaal niet tot de kern komen. Dat omwille van de duur van het onderzoek, maar ook omdat het niet de kans had zijn onderzoek uit te diepen gezien de context in Soedan."

Volgens de LDH schendt België artikel drie van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat foltering verbiedt. Onlangs wees het hof van cassatie er nog op dat het risico op foltering en/of vernederende behandeling voldoende is voor een land om een persoon niet uit te wijzen. Het zal maandag nog een brief sturen naar de speciale VN-rapporteur. Nog volgens de organisatie moet België worden aangemaand om, in afwachting van de resultaten van dat onderzoek, iedere samenwerking met de Soedanese overheid op te schorten.
413 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Eddy Vandeweyer

  jes jespers: als jij zegt dat iemand een dief is, dan zal jij moeten bewijzen dat die persoon een dief is, en als jij dat niet kunt zou je best nadenken en zwijgen, want vals beschuldigen kan ook gevolgen hebben, maar dan wel voor u. En wat dienen Francken van "circus popular" betreft, dat is in mijn ogen een dikke zero, dienen hangt aan één met halve waarheden en leugens.

 • jes jespers

  Hoe 'Francken is arrogant', kan jij dat hard maken? Geen bewijzen dat er geen folteringen zijn? als ik zeg dat u een dief bent ,hoe ga jij bewijzen dat je dat niet bent?

 • Paul Francis

  Er zijn geen bewijzen dat er folteringen zijn; maar er zijn ook geen bewijzen dat er geen folteringen zijn. En nu?.....

 • Eric Loyens

  Waarom moeten de andere partijen hun verontschuldigen ,nergens staat dat ze niet mishandeld zijn en er moeten tal van aanpassingen komen want voor nva is een mens niks waar als hij geen geld heeft

 • Johan Billiet

  Rapport is geschreven onder politieke druk om iedereen toe te laten er zijn ding in te vinden..Het heeft dezelfde waarde als een rapport van Zuidpool-geleerden die een onderzoek doen naar de invloed van de polaire winden op het seksuele leven van de bananenvliegen in Afrika, uiteraard zonder er zelf ter plaatse geweest te zijn..Bovendien is dit een overbodig rapport daar België gewoon de eigen wetgeving uitvoert....als je illegaal bent en geen asiel wil, dan verlaat je best het land...