Geen haar beter dan intercommunales: circuit van politieke postjes in 76 Vlaamse agentschappen

BELGA
Het is heus niet alleen in intercommunales dat politici graaien. Vlaanderen telt meer dan 76 agentschappen en autonome instellingen die samen goed zijn voor meer dan 350 politieke mandaten. Vergoedingen lopen op tot 29.000 euro bruto per jaar. En de Vlaamse regering? Die laat begaan.

Voor het eerst werpt een studie licht op een weinig bekend circuit van politieke postjes. Björn Rzoska, fractieleider van Groen in het Vlaams Parlement, vroeg bij alle ministers info op over de bestuursraden van de agentschappen die verbonden zijn aan hun kabinetten. Het gaat om bekende bedrijven als De Lijn en VDAB, maar ook om minder bekende als Participatiemaatschappij Vlaanderen en Vlaamse Havens.

Uit de gegevens die hij verzamelde, blijkt dat er in sommige bestuursraden fikse bedragen betaald worden. Zo verdiende de voorzitter van Vlaamse Havens in 2016 meer dan 8.000 euro bruto, terwijl daar maar twee vergaderingen tegenover stonden. Vooral mandatarissen van N-VA en CD&V horen bij de grootverdieners. "Wat nogmaals aantoont dat N-VA een traditionele partij is geworden", vindt Rzoska. "Dit is niet de kracht van verandering, maar de kracht van zelfbediening."

"Niet geloofwaardig"
Verder wordt duidelijk dat de agentschappen te weinig onafhankelijke bestuurders toelaten en dat de postjes voornamelijk verdeeld worden onder partijgetrouwen, (ex-)politici en kabinetschefs. Die laatsten krijgen meestal een functie als regeringscommissaris toegewezen, waarvoor ze extra vergoed worden, bovenop hun loon. Groen eist de stopzetting van die praktijken en een limiet op de vergoedingen. "De Vlaamse regering is niet geloofwaardig als ze niet voor haar eigen deur veegt."

Volgens sp.a-voorzitter John Crombez moeten alle partijvoorzitters samen nu beslissen om de structuren en mandaten te verminderen en met de opbrengst de facturen doen dalen. Crombez doelt uitdrukkelijk op de voorzitters van zowel meerderheid als oppositie die de beslissingen moeten nemen. "Het gebeurt anders gewoon niet", aldus de sp.a-voorzitter.

Het is niet fraai wat oppositiepartij Groen ontdekte. Wie de Vlaamse agentschappen onder de microscoop legt, ziet hetzelfde virus opduiken als bij de intercommunales en hun nevenstructuren. We doen het allemaal uit de doeken in onze Pluszone. Proef nu 4 weken voor maar 1 euro.