Geen boete maar cursus voor kleine verkeersovertreding

Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR).
PHOTO_NEWS Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR).
Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) wil een alternatieve straf mogelijk ­maken voor kleine verkeersovertredingen. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Wie nu bijvoorbeeld 10 kilometer te snel rijdt of in de wagen belt met de gsm in de hand, moet niet voor de politierechter verschijnen maar krijgt een overschrijving in de bus. Die zogenaamde onmiddellijke inning - tussen 50 en 450 euro - moet binnen een aantal dagen betaald worden.

Maar minister Galant zegt nu dat ze werkt aan een alternatief. Zo zullen overtreders in bepaalde omstandigheden geen boete betalen, maar wel een cursus volgen. "Met mijn collega's van Justitie en Binnenlandse Zaken zal ik bekijken voor welke overtredingen en onder welke voorwaarden we een opleiding kunnen invoeren als alternatieve sanctie voor de onmiddellijke inning", zo stelt ze in haar beleidsnota.

Een overtreder zal niet zelf mogen kiezen tussen een boete of een cursus. Wie de maatregel dan wel oplegt, is nog niet duidelijk. Het principe dat Galant voorstelt bestaat vandaag alleen voor zware verkeersovertreders die voor de politierechter moeten verschijnen.