Geen bier voor -16-jarigen?

UNKNOWN

Alle ministers van Gezondheid zouden maandag een "nationaal actieplan tegen alcohol 2008-2012" goedkeuren, dat als doel heeft het overmatige alcoholgebruik te verminderen. Aan het plan werkten een vijftiental experts en de ministeriële kabinetten en het bevat 56 concrete initiatieven, zo schrijft Le Soir vandaag. De krant publiceert de belangrijkste maatregelen die worden gepland.

De Wereldgezondheidsorganisatie schat de kost van problematisch alcoholgebruik in België op 1 à 3 procent van het bbp. De sociale kosten als gevolg van alcohol op het werk bedragen 2,2 miljard euro en 25 à 40 procent van de verkeersongevallen zijn een gevolg van alcoholgebruik.

De auteurs van het plan bepleiten het verbieden van alcoholreclames en een verbod op de verkoop van alcohol aan -18-jarigen. Ook wordt de mogelijkheid van een alcoholslot in de wagen geopperd. (belga/sps)