Ga naar de mobiele website
^ Top

Gedragscode voor taxichauffeurs in Brussel

De Brusselse regering wil een gedragscode voor de Brusselse taxichauffeurs invoeren. In die gedragscode moeten de taxichauffeurs onder meer beloven defensief te rijden, de taxi's net te houden en niet te roken in hun voertuig. Dat meldt Brussels minister van Vervoer Brigitte Grouwels. In de Brusselse taxi's komt er ook een nieuw aanplakbiljet dat de klant beter informeert over zijn rechten.

Alle 3.000 Brusselse taxichauffeurs zullen de gedragscode moeten ondertekenen. De gedragscode bevat een reeks afspraken waaraan de chauffeurs zich beloven te houden. Die afspraken gaan van het dragen van verzorgde kledij tot het aanvaarden van alle ritten en op een aangepaste, hoffelijke manier rijden.

Naast de gedragscode komt er ook een nieuw aanplakbiljet in de taxivoertuigen. Momenteel bevindt zich in elke taxi al een biljet met daarop de tarieven. Op het nieuwe biljet staat meer informatie. "Klanten krijgen voortaan in drie talen (Frans, Nederland, Engels) informatie over hun rechten als taxigebruiker", luidt het.

Volgens minister Grouwels zijn taxigebruikers zich niet altijd bewust van hun rechten. "Klanten hebben bijvoorbeeld recht op een gedrukt ontvangstbewijs, zonder dat ze erom hoeven te vragen", aldus Grouwels. De CD&V-minister is er alvast van overtuigd dat de gedragscode en het nieuwe aanplakbiljet de communicatie en de dienstverlening naar de klant nog verder zullen verbeteren.

Het ontwerpbesluit van de Brusselse regering gaat nu nog voor advies naar de Raad van State. Daarna belandt het opnieuw op de regeringstafel voor definitieve goedkeuring.Heb je even?

Sluiten

Wij zijn erg benieuwd naar je eerste indruk van de nieuwe HLN website. Heb je een minuutje tijd om enkele vragen te beantwoorden?

Meld een bug