Gearresteerde jongeren zijn "tieners met wilde ideeën, geen vergevorderde terreurcel"

BELGA
Het vatten van een groepje Antwerpse jongeren die aanslagen zouden hebben willen plegen, is een bewijs dat de aanpak van radicalisering in Antwerpen werkt. Dat heeft burgemeester Bart De Wever (N-VA) vandaag aan de gemeenteraad verklaard. "Als het zou gaan om een vergevorderde terreurcel met echt concrete plannen, zou het gerecht hen niet laten gaan hebben", zei hij. "Het gaat hier om tieners met wilde ideeën, het is een goede zaak dat zij in deze prille fase al op de radar zijn verschenen."

De Wever deed zijn uitspraken als antwoord op vragen van onder meer Imade Annouri (Groen) en Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) over het terreurdossier dat vorige week aan de oppervlakte kwam. Hij stelde niet te kunnen ingaan op de details van het onderzoek, maar dat het driestappenplan van de Antwerpse radicaliseringsaanpak in deze zaak in ieder geval wel gewerkt heeft.

"In een eerste fase werken we enerzijds vanuit de gemeenschappen en moskeeën en anderzijds met het geval per geval opvolgen van probleemjongeren", somde De Wever op. "Wanneer we oordelen dat we te laat zijn en een bepaald gedachtegoed binnengedrongen is, schakelen we de politie in. Wanneer er angst is voor terreurdaden, gaat het dossier in een laatste fase naar het gerecht."

De Wever gaf in de marge van het debat ook aan geen 'believer' te zijn van een algemeen "counter narrative" dat de verlokkingen van extremisme zou kunnen ontmaskeren. "Ik verzet me er niet tegen dat men daar op het federale niveau werk van maakt, maar in Antwerpen zal ik er niet in investeren", zei hij. "In het buitenland heeft zoiets nog nooit gewerkt en bovendien ben ik meer dan ooit overtuigd van maatwerk, van een individuele aanpak."