Gaia filmt undercover hoe proefdieren bij VUB mishandeld worden: "Systeem is compleet rot, we willen grondige opkuisbeurt"

Dierenrechtenorganisatie GAIA heeft een onthutsend filmpje naar buiten gebracht vanuit het Animalarium van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). De beelden werden gemaakt tijdens een drie maanden durende undercoveroperatie en tonen hoe gewonde dieren onverzorgd blijven, gedood worden en elkaar zelfs opeten. GAIA eist dat de bevoegde staatssecretaris de vergunning van het Animalarium opschort en dat er een grondig onderzoek komt.

Het undercover onderzoek vond plaats tussen maart en juni van dit jaar. Dat GAIA nu pas de beelden naar buiten brengt, komt omdat de dierenrechtenorganisatie gigantisch veel beeldmateriaal te bekijken had en dat secuur wilde aftoetsen aan de wetgeving.

In een filmpje van zes minuten bundelt GAIA het reilen en zeilen in het Animalarium van de VUB, en die beelden zijn behoorlijk schokkend. Ze tonen proefdieren die zwaargewond zijn, varkensjongen waarvan de kop wordt afgesneden en levende muizen die in de diepvries worden gelegd tot ze dood zijn.

"Undercover was enige manier"
"Iemand undercover laten gaan was de énige manier om dit dierenleed aan te tonen", zegt GAIA-boegbeeld Michel Vandenbosch. "Dat die undercoveroperatie uiteindelijk gebeurde bij de VUB, is te wijten aan toeval. Eerlijk gezegd denk ik dat we het eender waar hadden kunnen doen. De uitkomst zou altijd dezelfde zijn geweest."

GAIA verwijt de VUB ernstige nalatigheid, zelfgenoegzaamheid en onverschilligheid. "De gevolgen door de dieren zijn nefast: meer pijn, meer stress, meer dierenleed."

Kannibalisme
In het Animalarium van de VUB huizen al gauw een paar duizend proefdieren. Het gaat vooral om muizen en ratten, maar er is ook een beperkte populatie van mini-varkens en konijnen. Sommige van die dieren worden ter plaatse gekweekt, andere worden internationaal aangekocht en worden naar België getransporteerd.

Er worden verschillende proeven mee gedaan. De varkens worden bijvoorbeeld ingezet voor kanker- en vruchtbaarheidsonderzoeken. Bij muizen wordt gekeken hoe lang ze overleven met bepaalde tumoren en bij ratten wordt onderzoek gedaan naar Parkinson. "We hebben gevallen aangetroffen van ernstig verwaarloosde dieren die onvoldoende verzorgd werden en geen medicatie kregen. Omdat ze met teveel in één kooi zaten gingen ze over tot kannibalisme en aten ze elkaar op. Vaak vonden we dieren dood in hun kooi. Bij één muis waren de wonden zó diep dat de ingewanden eruit hingen. Het enige devies was: 'spuit er wondspray op'."

"Biggen onthoofd, nek van muizen gebroken"
"Soms moeten dieren geëuthanaseerd worden, maar de manier waarop dat gebeurde bij de VUB was lang niet altijd humaan. Biggen werden onthoofd, van muizen werd de nek gebroken of ze werden in de diepvries gelegd."

GAIA eist dat de bevoegde Brusselse Staatssecretaris voor Dierenwelzijn, Bianca Debaets, de praktijken grondig laat onderzoeken en in afwachting de vergunning opschort. "Het systeem is compleet rot, we willen een grondige opkuisbeurt."

Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos

Reactie VUB

Karin Vanderkerken, vicerector en VUB-woordvoerder begrijpt de commotie. "De Vrije Universiteit Brussel nam kennis van het filmpje en begrijpt dat de beelden verontrusten", klinkt het. "Wij nemen dit ernstig en onderzoeken de beelden grondig om vast te stellen of alle regels en procedures werden gevolgd."

"Het inzetten van dierproeven voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker, diabetes of neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson, gebeurt onder toezicht van een dierenarts, een ethische commissie en een cel dierenwelzijn", luidt het statement verder. "De VUB engageert zich om de actuele situatie grondig te onderzoeken en indien nodig maatregelen te nemen. Daarnaast plannen we op korte termijn een belangrijke investering in de onderzoeksinfrastructuur waarbij veel zorg besteed wordt aan de huisvesting van de dieren en hun welzijn in het algemeen."

De VUB laat tot slot nog weten dat het permanent investeert in onderzoek om werken met proefdieren verder te blijven verminderen.

Staatssecretaris Debaets is geschokt

Brussels staatssecretaris Bianca Debaets reageert geschokt op de undercoverfilm van Gaia over de behandeling van proefdieren op de VUB. Ze heeft haar diensten de opdracht gegeven om extra controles uit te voeren, maar wijst er tegelijk op dat ze een onderzoek van de VUB subsidieert naar methodes om het dierenleed bij wetenschappelijke proeven te vermijden.

"Ik ben erg geschrokken van de heftige beelden. Ik heb mijn administratie belast een extra controle uit te voeren van het desbetreffende labo. Tests met proefdieren kunnen enkel indien de wetgeving strikt gevolgd wordt", benadrukt Debaets. Het lot van proefdieren gaat haar als staatssecretaris voor Dierenwelzijn zeer ter harte. "Daarom subsidieer ik het onderzoek van het team van VUB professor Vera Rogiers waarbij gezocht wordt naar methodes om dierenleed bij wetenschappelijke tests zo veel als mogelijk te vermijden. Het team van professor Rogiers bereikt met menselijke huidcellen voor sommige tests dezelfde resultaten als met proefdieren. Dat baanbrekend onderzoek is erg bemoedigend."

Ze wijst er ten slotte op dat dierenproeven in bepaalde gevallen nodig zijn. "Het onderzoek dat daardoor kan plaatsvinden, levert betere geneesmiddelen op in de strijd tegen kanker of Parkinson. Ze redden letterlijk vele mensenlevens. Onderzoek met proefdieren moet daarom mogelijk blijven, mits een strenge juridische omkadering en regelmatige controles op de naleving van die wetgeving in de labo's", besluit Debaets.

Brussels staatssecretaris Bianca Debaets.
Photo News Brussels staatssecretaris Bianca Debaets.

Gaia niet tevreden

Vandenbosch vindt de reactie van Debaets onvoldoende: "Wij geloven niet dat dergelijke controles de omvang van wat er allemaal verkeerd loopt met proefdieren in het Animalarium van de VUB precies en doeltreffend kunnen aantonen. Zeker niet wanneer ze van te voren worden aangekondigd zodanig dat de stinkende potjes toegedekt blijven. Dat kan alleen een grondig en volledig onafhankelijke audit. Wij staan dan ook zeer sceptisch tegenover de reactie van de VUB die een intern onderzoek wil voeren. De systematische normvervaging, de mentaliteit van nalatigheid en onverschilligheid krijg je er niet uit met hier en daar een extra controle. De VUB ontkent trouwens nu al nochtans duidelijke wetsinbreuken.