Frauderende secretaris Tremelo krijgt opschorting van straf

De correctionele rechtbank van Leuven heeft gemeentesecretaris Theo Ceulemans van Tremelo vandaag opschorting van straf verleend voor een periode van vijf jaar wegens valsheid in geschrifte en verduistering. Het openbaar ministerie had tijdens de rechtszitting eind februari 6 maanden met uitstel geëist en een boete van 5.500 euro.

Valse factuur
Ceulemans stond terecht omdat hij eind 2006 de dienst bevolking een document had bezorgd waarin hij vermeldde te hebben vastgesteld dat schepen Koen De Vadder in de Hooiveldweg in Tremelo woonde. Dat bleek niet zo te zijn. Hij had ook 6 stoelen, twee stofzuigers, een alleszuiger en een archiefrek, die eigendom van de gemeente waren, naar zijn woning gebracht en rugzakken geschonken aan personeelsleden ter gelegenheid van de communie van hun kind. Voor de aankoop van de rugzakken had hij een valse factuur opgesteld.

Blanco strafregister
Rechter Rik Haex achtte de feiten bewezen, maar toch vond hij een effectieve gevangenisstraf niet aangewezen wegens het blanco strafregister van Ceulemans. De gemeentesecretaris had ook maar een gering persoonlijk voordeel gepuurd uit de feiten, en hij blijft het vertrouwen genieten van het huidige gemeentebestuur.

Een vrijspraak zoals de verdediging had gevraagd kon evenwel niet omdat de burger vertrouwen moet kunnen hebben in een gemeentesecretaris en er sprake was van "een verregaande vorm van normvervaging". (belga/eb)