Franstaligen dragen Yves Ghequiere voor als burgemeester van Linkebeek, Homans: "Te zot voor woorden"

Mozkito
In de faciliteitengemeente Linkebeek draagt de Franstalige meerderheid schepen Yves Ghequiere voor als nieuwe burgemeester. Dat heeft Damien Thiéry gezegd op een persconferentie in de Kamer. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans zal de voordracht van Yves Ghequiere onderzoeken "zoals ze elke burgemeestersvoordracht onderzoekt". Maar dat Ghequire nu wordt voorgedragen is volgens de N-VA-minister "te zot voor woorden".

De Raad van State verwierp maandag voor de derde keer het beroep dat Thiéry had ingesteld tegen zijn niet-benoeming door de Vlaamse regering als burgemeester. De Vlaamse oppositie Prolink zei in een reactie te hopen dat de Franstalige meerderheid nu Ghequiere zou voordragen. Eerste klonk het dat Ghequiere nog niet in zijn kaarten laat kijken. Maar nu is de knoop dus doorgehakt.

Nu is Ghequiere als schepen onder meer bevoegd voor ruimtelijke ordening, mobiliteit, huisvesting en afvalbeleid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2015, die de Franstalige meerderheid uitlokte door collectief ontslag te nemen, haalde hij 998 voorkeurstemmen, tegenover 520 in 2012. Damien Thiéry kreeg 1.200 voorkeurstemmen achter zijn naam.

"Enkel te wijten aan ego van Damien Thiéry"

In antwoord op een vraag van Willy Segers (N-VA) benadrukte Vlaams minister Homans dat Thiéry volgens het arrest van de Raad van State niet meer zal kunnen benoemd worden. Dat Ghequiere nu zal worden voorgedragen, vindt de N-VA-politica zelf "te zot voor woorden".

Homans heeft Ghequiere namelijk in september 2015 zelf voorgedragen, maar hij weigerde toen het ambt. Had hij toen wel toegezegd, dan was alles wat er nadien is gevolgd niet nodig geweest. Volgens haar is dat enkel te wijten aan "het ego van Damien Thiéry". "Maar meneer Thiéry beseft misschien eindelijk na negen jaar dat hij niet naar de Raad van State moet stappen, dat hij bakzeil heeft gehaald en dat hij de Vlaamse regels moet volgen", aldus Homans.

"Oproepingsbrieven worden volgens arrest Raad van State verstuurd"

Linkebeek zal volgens Yves Ghequiere bij de komende verkiezingen de oproepingsbrieven wat de taal betreft versturen conform bepalingen uit het arrest van Raad van State van 20 juni 2014. "Dit arrest stipuleert dat Franstaligen die overheidsdocumenten in hun taal willen ontvangen dat maar één keer om de vier jaar moeten vragen", aldus Ghequiere.

Linkebeek volgde deze handelswijze reeds bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 december 2015 en dat leverde toen volgens Ghequiere geen problemen op. "Dit betekent dat Franstaligen, die zich toen lieten registreren om gedurende vier jaar een oproepingsbrief in hun taal te ontvangen, bij de verkiezingen in 2018 automatisch een Franstalig document zullen toegestuurd krijgen. We gaan die bepalingen uit het vermelde arrest van de Raad van State strikt volgen", aldus Ghequiere.

Yves Ghequiere wijst erop dat als Vlaams minister Liesbeth Homans zijn voordracht als burgemeester goedkeurt er op communautair vlak in deze faciliteitengemeente weinig zal veranderen. "Onze meerderheidsfractie in de gemeenteraad heeft als actiepunt het behoud van de taalfaciliteiten en de evenwichtige toepassing ervan voor Franstaligen en Nederlandstaligen. Dit zal niet veranderen", aldus Ghequiere, die overigens geen lid is van een politieke partij.

"Geen persoonlijke overwinning"

Hij beschouwt de beslissing om hem voor te dragen geenszins als een persoonlijke overwinning. "Het is niet aangenaam om de plaats te moeten innemen van iemand die normaal gezien burgemeester had moeten zijn. Ik vind de sanctie voor Damien Thiéry veel te zwaar voor hetgeen gebeurd is. We hebben de beslissing om mij voor te dragen genomen in het belang van de gemeente."

Als Homans Ghequiere benoemt volgt hij Eric De Bruycker op, die momenteel de burgemeestersfunctie ontslagnemend waarneemt. Na de eventuele benoeming komt er automatisch een bijkomende Franstalige schepen in het college.