Franstalige opvolgers in de Kamer

De vorming van de regering Leterme I zorgt in de Kamer aan Franstalige kant voor de vervanging van vier kersverse regeringsleden. Joëlle Milquet wordt vervangen door Georges Dallemagne, die in de Senaat gecoöpteerd werd door cdH. De fractieleider voor cdH in de Kamer, Melchior Wathelet, wordt opgevolgd door Marie-Martine Schyns, die schepen is in Herve.

Wie Dallemagne in de hoge vergadering zal opvolgen, is nog niet uitgemaakt. Namen die circuleren zijn Vanessa Matz, kabinetchef van Josly Piette en "sherpa" van Milquet tijdens de regeringsonderhandelingen, oud-kamerlid Benoît Drèze en verruimingskandidaat Sylvie Roberti.

Op termijn moet ook een nieuwe partijvoorzitter gezocht worden, maar dat zal pas na het zomerreces gebeuren.

Bij MR wordt Olivier Chastel opgevolgd door Olivier Destrebecq, een 43-jarige ondernemer, die in de gemeenteraad van La Louvière zetelt. Bernard Clerfayt, die staatssecretaris wordt, wordt in de Kamer vervangen door Xavier Baeselen, de 35-jarige schepen uit Watermaal-Bosvoorde, die tevens politiek secretaris is van de MR-Kamerfractie. (belga/eb)