Frank Van Massenhove is overheidsmanager van het jaar

Frank Van Massenhove is de tiende topambtenaar die door de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid tot overheidsmanager van het jaar verkozen wordt. Hij volgt Ingrid Lieten, de topvrouw van De Lijn, op. De jaren daarvoor kregen de topman van de sociale kruispuntbank, Frank Robben, en de toenmalige baas van het Voedselagentschap, Piet Vanthemsche, de prijs.

Als voorzitter van de federale overheidsdienst Sociale Zaken leidt Van Massenhove een van de grootste federale administraties. Hij kreeg de onderscheiding voor de succesvolle manier waarop hij die hervormd heeft. De jury was vooral opgezet met de manier waarop hij de sociale parastatalen bij dat proces betrokken heeft.

In een vorig leven was Van Massenhove kabinetschef van de toenmalige sp.a-minister van Openbaar Ambt Luc Van den Bossche. Hij is dan ook een van de belangrijkste architecten van de Copernicus-hervorming van de federale overheid. (belga/tdb)

UNKNOWN