Francken (N-VA): "Asielzoekers op straat is karikatuur"

Theo Francken.
PHOTO_NEWS Theo Francken.
Volgens Theo Francken (N-VA), staatssecretaris voor Asiel en Migratie, is de asielzoeker op straat een karikatuur. "Veel van die mensen betalen vaak meer dan 10.000 euro om naar hier te komen. Het is dan naïef om te zeggen dat ze geen 50 euro voor een hotelkamer hebben." Francken reageerde in Radio 1-programma 'De Ochtend' op de berichtgeving van De Standaard dat een vijftigtal asielzoekers de nacht moesten doorbrengen op straat.

Er is geen asielcrisis in ons land, zo benadrukt Francken. "Er zijn geen asielzoekers die op straat slapen." Voor elke asielzoekers is er een opvangplaats.

Dat de Dienst Vreemdelingenzaken gisteren 50 asielzoekers noodgedwongen de straat terug moest opsturen gebeurt volgens hem wel vaker. "Mensen komen hier toe en moeten dan asiel aanvragen", legt Francken uit. Wanneer er meer asielzoekers aankomen dan Vreemdelingenzaken op een dag kan behandelen, krijgen ze een papiertje en moeten ze zich de volgende dag opnieuw aanmelden. "We brengen hen niet in onveilige situaties."

Dat de asielzoekers dan noodgedwongen de nacht moeten doorbrengen op straat en dat ze volledig berooid zijn, is volgens Francken een karikatuur. "Veel van die mensen betalen vaak meer dan 10.000 euro om naar hier te komen. Het is dan naïef om te zeggen dat ze geen 50 euro voor een hotelkamer hebben."

Francken betreurt wel dat sommige mensen toch op straat belanden. Er wordt onderzocht of het probleem verholpen kan worden, al is het maar voor één nacht. "De mensen die gisteren op straat belandden kunnen vandaag asiel aanvragen."

Vluchtelingenwerk: "Verontrustend"

Vluchtelingenwerk Vlaanderen reageert ongerust. "Het feit dat de aanvraag van mensen die asiel komen aanvragen in ons land door de betrokken overheidsdienst niet meteen kan behandeld worden zoals het hoort, vinden wij zeer verontrustend", zegt Charlotte Vandycke, diensthoofd 'Opvang en Bescherming' van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

"De regelgeving schrijft voor dat asielzoekers meteen moeten geregistreerd worden, als ze zich aanmelden en hun aanvraag moet ook meteen behandeld worden. Deze mensen die gisteren letterlijk wandelen werden gestuurd, kregen een bericht dat ze moesten terugkomen in plaats van de behandeling te krijgen van hun aanvraag, waarop ze recht hebben", zegt Charlotte Vandycke. "En ook al lijkt staatssecretaris voor Migratie en Asiel Theo Francken (N-VA) de ernst van de situatie in te zien, we blijven als Vluchtelingenwerk toch met de vraag zitten of er wel genoeg maatregelen worden genomen om iedere aanvraag tijdig te behandelen."

Vluchtelingenwerk Vlaanderen stoort zich ook aan de opmerking van Francken over "de solvabiliteit van de asielzoekers".

"We vinden de opmerking van Francken dat de asielzoekers toch wel een nacht in een hotel kunnen betalen volledig naast de kwestie", zegt Vandycke. "Essentieel is de vraag of België in staat is om de aanvragen van deze mensen te behandelen op de dag zelf. Het gaat erom de vraag om bescherming van die mensen serieus te nemen en niet de vraag te stellen of ze veel of weinig geld in de portemonnee hebben."

Vluchtelingenwerk stelt zich tot slot ook de vraag of er naast de behandeling van de aanvraag ook genoeg maatregelen zijn genomen om de opvang te verzekeren van de mensen die dezer dagen aan asielaanvraag doen.

'We vinden de opmerking van Francken dat de asielzoekers toch wel een nacht in een hotel kunnen betalen volledig naast de kwestie'

Charlotte Vandycke