Fouad Belkacem: "Ik ben géén terrorist"

Hoofdverdachte Fouad Belkacem.
BELGA Hoofdverdachte Fouad Belkacem.
> De laatste dag van het terreurproces zit erop. Uitspraak volgt op 14/01/2015.

> De advocaten van hoofdbeklaagde Fouad Belkacem kwamen vandaag aan het woord. Ze vroegen nogmaals de vrijspraak. De gemoederen raakten op een moment erg verhit tussen de verdediging en het Openbaar Ministerie.

> De moeder van beklaagde Brian De Mulder werd aan het einde van de zitting opnieuw uit de rechtszaal gezet. "Leugenaar!" riep ze in de richting van Belkacem.

> Een overzicht van de laatste procesdag leest u hieronder minuut per minuut, met dank aan onze reporter in de rechtszaal.
Nieuwe update beschikbaar

highlights


nabeschouwing

Op het einde van het proces van Sharia4Belgium was het laatste woord voor Fouad Belkacem en de andere aanwezige beklaagden. Hij ontkende dat hij een salafist of jihadist is en noemt zichzelf liever een 'orthodoxe moslim'. Hij betreurde ook dat jonge moslims naar Syrië zijn vertrokken, maar ontkende dat dat op zijn aansturen gebeurde.

"Ik ben er niet blij mee dat die jongeren naar Syrië zijn vertrokken. Het is een groot verlies voor hun families en ook voor de moslimgemeenschap en ik vond het een eer om met hen om te mogen gaan. Die jongens waren de crème de la crème van de moslimgemeenschap en ze wilden een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij."

Het verbaast hem echter niet dat ze naar ginder trokken. "Die jongens wilden enkel hun geloof belijden, maar werden hier gemarginaliseerd en gecriminaliseerd. Iedere streetdawa eindigde met arrestaties. Families en werkgevers werden geïntimideerd. Dan is het toch niet zo raar dat sommige jongens naar Syrië zijn vertrokken? Moet ik daarvoor gelyncht worden? Moet ik daarvoor aan de Belgische bevolking geëtaleerd worden als een boeman? "

Hij zei in zijn laatste woord voorts dat hij het schandalig vond hoe het openbaar ministerie de moeder van Syriëstrijder Brian De Mulder gemanipuleerd had. Hij erkende dat hij hem in de gevangenis ontmoet had, maar ontkende dat hij met hem op cel had gezeten. Belkacem had hem wel gezegd dat hij moest stoppen met het dealen van drugs, maar had geen hand in zijn vertrek naar Syrië. De moeder van De Mulder begon hem vervolgens weer uit te schelden en werd aan de deur gezet.

Belkacem liet zich daardoor niet van zijn stuk brengen en ging verder. "U mag van mij denken wat u wil, maar ik ben geen terrorist en ik ben dat ook nooit geweest. Dat is een paar bruggen te ver. Ik wilde gewoon aanklagen dat moslims na vijftig jaar nog altijd geen positieve invulling in de Belgische maatschappij hebben gekregen. Ik ben er nog altijd van overtuigd dat de moslimgemeenschap en zijn geloof een grote bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij, maar daar is wel een open geest voor nodig."

Hij besloot met de woorden: "Ik ben geen salafist, ik ben geen jihadist en ik distantieer me daar ook van. Ik ben een orthodoxe moslim, niet meer en ook niet minder."

Ook de andere beklaagden kregen nog de kans om een laatste woord aan de rechtbank te richten. Zij ontkenden dat Fouad Belkacem iets te maken had gehad met hun vertrek naar Syrië


alle berichten

review

Uitspraak op 14/01/2015

De beklaagden hebben het laatste woord gekregen. De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de zaak in beraad genomen en zal op 14 januari uitspraak doen.


Laatste woord

Mohamed El Youssoufi ging naar Syrië om de Syrische bevolking te steunen. "Er was niets om mij in België te houden. Ik had geen werk, geen gezin", zegt hij in zijn laatste woord.


Laatste woord

"Sharia4Belgium is ontbonden nog voor de eerste leden naar Syrië vertrokken", zegt Michael Delefortrie.

Beklaagde Michael Delefortrie.
REUTERS Beklaagde Michael Delefortrie.

Laatste woord

"Sharia4Belgium is geen terroristische organisatie", zegt Elias Taketloune. "Ik ben om andere redenen naar Syrië gegaan. Toen ik merkte dat daar zaken gebeurden die niet strookten met de islam ben ik teruggekeerd naar mijn gezin."

Taketloune zegt nog dat hij veel spijt heeft van wat hij heeft gedaan.


Andere beklaagden krijgen nu het woord.

Moeder Brian De Mulder

De voorman van Shariah4Belgium vindt het schandalig hoe het OM de moeder van Brian de Mulder gemanipuleerd heeft. Zij roept vanuit de zaal dat Belkacem een "leugenaar" is en haalt weeral het einde van de zitting niet. De vrouw wordt uit de rechtszaal geleid.

De moeder van Brian De Mulder.
PHOTO_NEWS De moeder van Brian De Mulder.

Laatste woord Fouad Belkacem

Het woord is eindelijk aan hoofdverdachte Fouad Belkacem, die zegt: "Men mag van mij denken wat men wil, maar ik ben géén terrorist."

Belkacem is naar eigen zeggen niet blij dat bepaalde jongeren naar Syrië zijn vertrokken. "Ik zou niet liever hebben dat al die jongeren hier waren gebleven om hier hun boodschap te verkondigen."

Gemoederen raken verhit

De gemoederen raken erg verhit in de rechtszaal. De verwijten vliegen over en weer tussen het Openbaar Ministerie en de verdediging.

Federaal aanklager krijgt het woord

Het terreurproces wordt hervat. De federaal aanklager krijgt de kans om te reageren op de pleidooien van de verdediging. Procureur Ann Fransen vraagt de rechtbank voorzichtig om te springen met de redenering van de verdediging.

Meester John Maes reageert: "Het verhaal van Jejoen Bontinck is gewoon niet juist, wat u ook mag beweren."

De zitting wordt twintig minuten geschorst.

Walter Damen, een van de verdedigers van Belkacem.
BELGA Walter Damen, een van de verdedigers van Belkacem.

Jejoen grote afwezige op proces

Meester Damen, die ook instaat voor de verdediging van Belkacem, had via de rechtbank nog enkele vragen aan Jejoen Bontinck. Maar dat zal niet lukken: voor de eerste keer tijdens dit proces zit Jejoen niet in beklaagdenbank.

Een rechter moet niet moedig zijn, hij moet de wet toepassen

Meester John Maes

Verdediging vraagt vrijspraak Belkacem

In zijn slotwoord vraagt meester Maes de vrijspraak voor zijn cliënt, Fouad Belkacem. "Een rechter moet niet moedig zijn, hij moet de wet toepassen", zegt de advocaat.


"Geen simpel verhaal"

"Jejoen Bontinck is in april 2012 uit Shariah4Belgium gezet. In februari 2013 is hij naar Syrië vertrokken, maar hij was wel gehersenspoeld..."

Volgens meester Maes was er niets georganiseerd aan dat vertrek.

"Het lijkt een simpel verhaal maar dat is het niet. Dat maakt het bijna onpleitbaar."

Het lijkt een simpel verhaal maar dat is het niet. Dat maakt het bijna onpleitbaar

Meester John Maes

"Is S4B een terroristische groepering?"

"Is Shariah4Belgium een terroristische groepering? En is Fouad Belkacem daar dan de leider van?", vraagt Maes zich luidop af.


"Andere agenda's"

"Het zou interessant zijn mocht de rechtbank eens een gesprek hebben met Fouad Belkacem. Geen ondervraging, maar een gesprek", zegt Maes.

Hij pleit verder: "Er spelen in dit dossier andere agenda's. Het plotse nieuws bijvoorbeeld dat mijn cliënt zou ontsnappen. Dat maakt deel uit van een atmosfeer die gecreëerd wordt."


Meester John Maes neemt het pleidooi voor de hoofdbeklaagde over.

Meester John Maes houdt momenteel zijn pleidooi voor Fouad Belkacem.
BELGA Meester John Maes houdt momenteel zijn pleidooi voor Fouad Belkacem.

"Kern van het verhaal"

"De kern van het verhaal is de angst van de bevolking voor de islam, de radicalisering , Shariah4Belgium én Fouad Belkace, zegt Wellens.


De advocate van Belkacem heeft haar jurisch-technisch pleidooi - dat eigenlijk een repliek had moeten zijn - bijna beëindigd.


Wellens gaat verder: "Het OM wil de wet naar de hand zetten om de stelling te onderbouwen. Ja, maar in deze zaak verkracht het Openbaar Ministerie de wet en geeft het een andere invulling."

PHOTO_NEWS

"Nu is de situatie helemaal anders"

"Nu is de situatie helemaal anders dan toen de beklaagden zijn vertrokken. De toestand is helemaal geëscaleerd", pleit Wellens.

"Internationaal gewapend conflict"

Meester Wellens gaat dieper in op de wetgeving. De Belgische terrorismewet en de internationale wetgeving over het gewapend conflict komen aan bod.

Volgens Wellens zijn de leden van Shariah4Belgium in Syrië gaan vechten in een internationaal gewapend conflict. De feiten die de beklaagden pleegden in het oorlogsland kunnen volgens haar niet gezien worden als terrorisme.

Als de rechtbank die piste volgt, stuikt de redenering van het OM in elkaar en komen de beklaagden mogelijk vrij.

Feiten in Syrië

Jejoen Bontinck is er nog niet. De microfoons doen het alvast niet. Het pleidooi van advocaat Wellens is in de zaal nauwelijks hoorbaar.

"Zonder feiten in Syrië staat het Openbaar Ministerie nergens als het over het leiden van een terroristische groepering gaat", zegt ze.

Volgens de verdediger ziet het OM onterecht alles als een geheel.

BELGA

Slotdag terreurproces

Het proces gaat van start. De rechtbank controleert wie er allemaal is. Meester Ann Wellens krijgt als eerste het woord voor Fouad Belkacem.


Vertraging

De laatste dag van het terrorismeproces zal niet op tijd beginnen. De advocaten en beklaagden sijpelen binnen en iedereen moet door de metaaldetector passeren.

BELGA

voorbeschouwing

Vandaag is de achtste en laatste dag van het terreurproces. Op de agenda staan de pleidooien van de advocaten van Fouad Belkacem. Ze repliceren op de vordering van het openbaar ministerie. Daarna krijgt Belkacem nog het laatste woord als beklaagde.

Op het proces worden 46 beklaagden vervolgd voor het leiden van een terroristische groepering of voor hun deelname aan de activiteiten ervan. Het openbaar ministerie vorderde voor de meeste leiders, met Fouad Belkacem op kop, de maximumstraf van vijftien jaar. Voor de meeste leden werd vijf jaar geëist. Slechts negen beklaagden zijn op het proces aanwezig, de anderen zitten in Syrië of zijn intussen overleden.

Volg het proces hier minuut per minuut, dankzij onze reporter in de rechtszaal.