Formele klacht tegen kleuterjuf De Blokkendoos

PHOTO_NEWS
De advocaat van drie ouders van kinderen die afgelopen schooljaar naar kleuterschool De Blokkendoos op het Antwerpse Kiel gingen, heeft bij de onderzoeksrechter formeel een klacht ingediend met burgerlijke partijstelling wegens feiten van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Het einde van het onderzoek naar mogelijk kindermisbruik door een kleuterjuf van de school lijkt dan ook nog niet in zicht.

Nu er een formele klacht met burgerlijke partijstelling is, is er ook een onderzoeksrechter op de zaak gezet die de zaak verder moet uitspitten. Dat kan tot gevolg hebben dat het onderzoek langer aansleept dan aanvankelijk werd verwacht. Of het nog voor de start van het nieuwe schooljaar afgerond zal zijn, is niet duidelijk. Het Antwerpse parket meldt dat er in hetzelfde dossier tevens een klacht is ingediend tegen onbekenden wegens schending van het beroepsgeheim en aanranding van de eer en de goede naam.

Sharia Sisters
Zelf blijft het parket er intussen bij dat het onderzoek tot nu toe grondig werd gevoerd, maar dat de "vermeende feiten tot op heden door geen enkel objectief element worden gestaafd." De onderzoeksrechter zal nu volgens het parket "eveneens in alle objectiviteit en sereniteit" de zaak voortzetten. Dat een van de betrokken ouders banden zou hebben met de organisatie Sharia Sisters, zoals de voorbije dagen in verschillende media werd gesuggereerd, kan het parket momenteel overigens niet bevestigen.

Terrorismeonderzoek
In het parlement deelde minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) dan weer mee dat er momenteel twee onderzoeken lopen waarbij ook de rol van de zogenaamde Sharia Sisters, zeg maar de vrouwentak van de radicale moslimbeweging Sharia4Belgium, tegen het licht wordt gehouden. Minister Turtelboom antwoordde na een vraag van Filip De Man (Vlaams Belang) dat het federaal parket een terrorismeonderzoek voert naar Sharia4Belgium, dat zal uitwijzen of en in welke mate ook de Sharia Sisters desgevallend betrokken zijn bij strafbare feiten. Daarnaast loopt op het Antwerps parket een onderzoek naar de feiten in De Blokkendoos, dat zich in een eindfase bevindt. Ook daaruit zal moeten blijken of de Sharia Sisters daarbij betrokken zijn, besloot de minister.