Flater van minister Jamar verhindert goedkeuring begrotingscontrole

Hervé Jamar, minister van begroting (MR).
PHOTO_NEWS Hervé Jamar, minister van begroting (MR).
Begrotingsminister Hervé Jamar (MR) heeft zich de woede van enkele coalitiepartners in de Kamer op de hals gehaald met een flater die hem bovendien vandaag de goedkeuring van zijn begrotingscontrole kost. Nochtans had de oppositie zich net bereid getoond het gebrek aan leden van de meerderheid door de vingers te zien.

Meerderheid en oppositie in de Kamer voeren al een hele week procedureslagen op het scherp van de snee, inclusief een nachtelijke marathonzitting over het optrekken van de pensioenleeftijd maandag.

Tijdens de plenaire zitting was het opnieuw prijs. De oppositie hekelt al een hele poos dat de meerderheid te pas en te onpas de hoogdringende behandeling vraagt van wetsontwerpen - waardoor er aangepaste regels en termijnen gelden - zelfs als daar volgens de oppositie geen enkele reden toe is. Het dispuut werd pas nog behandeld op de conferentie van voorzitters, waarbij werd afgesproken tot "wederzijds respect".

Deal tussen oppositie en meerderheid

Met die afspraken in het achterhoofd wilde de oppositie niet weten van een nieuwe reeks vragen om hoogdringende behandeling die de regering had ingediend, met name ook over het wetsontwerp rond de pensioenleeftijden. Zeker niet aangezien er eigenlijk onvoldoende leden van de meerderheid aanwezig waren.

Een snel rondje onder fractieleiders van de meerderheid later toonden N-VA, MR, CD&V en Open Vld zich ook effectief bereid om op die vraag in te gaan. "Een meerderheid moet in aantal zijn, dat klopt", zo verwoordde CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten het. "Om de afspraken rond wederzijds respect te vervullen, zullen we vandaag niet over de hoogdringendheid stemmen, maar enkel over de rest."

In ruil toonde de oppositie zich bereid om het gebrek aan leden van de meerderheid door de vingers te zien en het halfrond niet te verlaten. Daardoor konden de begrotingscontrole en enkele andere teksten ondanks het gebrek aan leden van de meerderheid dus toch gestemd worden.

Jamar begaat flater

Maar dat was buiten begrotingsminister Jamar gerekend. Schijnbaar zonder te beseffen wat er nu juist was afgesproken, stak hij opnieuw van wal met... "ik vraag dus de hoogdringendheid".

De verontwaardigde oppositie stampte daarop prompt de zaal uit, waardoor de meerderheid niet meer met genoeg achterbleef om nog te kunnen stemmen. Met de moed der wanhoop drukten de leden van de meerderheid nog eens allemaal op het stemknopje, maar daaruit volgde slechts de bevestiging dat er - zelfs met de hulp van een achtergebleven PP'er - maar 75 parlementsleden meer in het halfrond waren achtergebleven. Eentje te weinig dus. "De burgemeester van Antwerpen had ook maar moeten komen voor de stemming", klonk het smalend bij de oppositie.

Binnen de meerderheid werd intussen stevig gevloekt. Open Vld'er Dirk Van Mechelen liet zijn ongenoegen over de flater van Jamar duidelijk blijken en ook CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten kwam de minister zichtbaar boos op de gevolgen van zijn woorden wijzen.

Ondanks de initiële bereidheid van de oppositie om de stemmingen vandaag nog af te handelen, zal de begrotingscontrole dus pas volgende week woensdag groen licht krijgen. Tenzij er opnieuw iets misloopt.