Fietsers verliezen voorrang als ze drukke gewestweg kruisen: "Wat een zootje"

Twitter/Wouter Florizoone
De beslissing om fietsers niet langer voorrang te verlenen als ze een drukke gewestweg kruisen krijgt kritiek van enkele steden en gemeenten. Maar volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is de beslissing niet zomaar genomen. "Het principe wordt al sinds een jaar uitgerold, in samenspraak met het kenniscentrum Fietsberaad. We kiezen hierbij voor uniformiteit omwille van de verkeersveiligheid", zegt Anton De Coster van AWV.

Het Agentschap is al enkele maanden bezig met de signalisatie te wijzigen op fietspaden die een gewestelijke voorrangsweg kruisen. Fietspaden verliezen er hun rode kleur en er komen haaientanden om te tonen dat de fietser voorrang moet verlenen aan het doorgaande autoverkeer. In Leuven zorgde de maatregel gisteren voor verontwaardiging. Ook Gents schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw reageert vol onbegrip op Twitter. "Wat een zootje!", klinkt het. "Op één oversteekplaats en vlak naast elkaar: voetgangers voorrang op auto's, auto's voorrang op fietsers . Hoe leg je dat uit, Ben Weyts?"

Volgens Watteeuw gaat het zogenaamde STOP-principe 
(waarbij de prioriteit van het Vlaamse mobiliteitsbeleid eerst gaat naar stappen, trappen, openbaar vervoer en in laatste instantie de personenwagen, nvdr) onderuit. "De auto krijgt weer voorrang. Ik weet dat minister Weyts geen grote voorstander van STOP is, maar het is nodig om mensen de overstap te laten maken naar duurzame mobiliteit", vindt het Gentse Groen-kopstuk.

Ook herhaalt Watteeuw zijn pleidooi voor één wegbeheerder. "Nu worden sommige straten in een stad of gemeente beheerd door het Vlaams gewest, terwijl andere door de stad worden beheerd. Dat zorgt voor verschillen in interpretatie."

Verwarring

Maar volgens Anton De Coster is de maatregel genomen om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren. "Vroeger hadden fietsers op oversteekplaatsen van een gewestweg soms wel en soms niet voorrang. Dat zorgde voor verwarring", klinkt het. "Nu is gekozen voor uniformiteit, niet alleen inzake het principe maar ook inzake de wegmarkeringen."

De woordvoerder van het AWV beklemtoont dat het hier gaat om grote voorrangswegen met veel verkeer. Het zogenaamde STOP-principe wordt dus niet in vraag gesteld. 

Fietsbrug langs Leuvense ring

"Bij nieuwe infrastructuur of de herinrichting van bestaande infrastructuur wordt hier zeker rekening mee gehouden. Maar we gaan als wegbeheerder altijd uit van de situatie op het terrein. De wijziging van de voorrangsregel past in een reeks maatregelen om de verkeerssituatie aan oversteekplaatsen op een drukke voorrangsweg voor fietsers veiliger te maken", aldus De Coster. 

De aanpassing wordt uitgerold in heel Vlaanderen, dus ook in studentensteden als Leuven en Gent. Volgens De Coster is het AWV wel bereid om met stadsbesturen waar er structurele problemen van doorstroming voor fietsers ontstaan samen te zitten en te kijken naar mogelijke aanpassingen in de infrastructuur. "Zo komt er een fietsbrug langs de Leuvense ring en bekijken we de mogelijkheid van een groen vierkant aan de Naamse Poort in Leuven."

Illustratiefoto.
iStock Illustratiefoto.

Fietsersbond: "Voetgangers wel voorrang en fietsers niet?"

De Fietsersbond reageert teleurgesteld op de beslissing. "Voor ons een duidelijke vaststelling dat men de autodoorstroming wil vrijwaren, in plaats van de veiligheid van de actieve weggebruiker", zegt woordvoerder Wies Callens van de Fietsersbond.

Volgens Callens is de consistentie waar het AWV naar verwijst "niet relevant". "Automobilisten moeten voetgangers die de gewestweg oversteken wel nog altijd voorrang verlenen en fietsers niet meer. Terwijl er op de meeste plaatsen zowel een oversteekplaats voor voetgangers als voor fietsers is. Misschien moeten we de fietsers oproepen om massaal af te stappen?"

Misschien moeten we de fietsers oproepen om massaal af te stappen?

Volgens het AWV werd de maatregel ook genomen in samenspraak met Fietsberaad, waar onder meer een vertegenwoordiger van de Fietsersbond in zetelt. Callens nuanceert. "Het ging om een compromis, we waren toen al niet gelukkig met de maatregel. Bovendien was ons beloofd dat het ging om een aantal proefprojecten, die nog zouden geëvalueerd worden. Nu horen we in volle zomerperiode dat de maatregel algemeen wordt uitgerold, zonder dat de beloofde evaluatie er gekomen is." 

"Als studentenkoepel en vertegenwoordigers van ruim 45.000 studenten betreuren we de wijziging van de voorrangsregels op kruispunten van gewestwegen ten nadele van de fietsers ten zeerste. We menen dat dit een stevige stap terug is." Dat zegt Kenny Van Minsel, voorzitter van LOKO, de studentenkoepel van de KU Leuven.

Leuvense studentenkoepel (LOKO)

"Als Leuvense studenten pleiten we voor een veilige fietsstad", aldus LOKO. "Deze beslissing is een duidelijke stap terug. Tot gisteren hadden fietsers voorrang op grote oversteekplaatsen als de Naamsepoort, maar die voorrang moeten ze sinds vandaag afgeven aan automobilisten. De haaientanden die voordien de auto's tegenhielden, zijn nu verhuisd naar het fietspad."

De studentenkoepel vraagt dat er werk wordt gemaakt van toegewijde infrastructuur die fietsverkeer aanmoedigt. "De Naamsepoort wordt al enkele jaren aangehaald als een gevaarlijk punt voor fietsers", klinkt het. "Onder de noemer van uniformiteit worden zij nu eenvoudigweg op de tweede plaats gezet. Op deze drukke kruispunten is er echter amper plaats voor fietsers om te wachten tot ze kunnen oversteken. Autoverkeer is blijkbaar belangrijker dan de veiligheid van fietsers."

De studentenkoepel verwijst tot slot naar het Vlaamse milieurapport. "Daarin staat dat elke 100 fietskilometer de maatschappij 25 euro opbrengt, tegenover de auto die op eenzelfde afstand 20 euro kost."
133 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • alfons Detemmerman

  Denk je nu echt dat een fietser in klikpedalen gaat stoppen voor een voetganger ? No wat! Doe daar iets aan !

 • freddy depaepe

  fietsers geven nooit voorrang, ook niet op ronde punten

 • Maike van Gool

  minister dit kan en mag niet neem persoonlijk contact op van gool maike-lommel

 • Roger Deprez

  Guust flater heeft het gevonden kijk naar Nederland hoe ze het daar doen, als het land bij uitstek van de fietsers na al die jaren nog geen meter opgeschoven zijn in de richting van de zwakke weg gebruikers, dan is het hoogtijd dat er iemand eens gaat nadenken over logica tussen mens en een hoop ijzer.

 • freddy cardoen

  Er bestaan geen gevaarlijke kruispunten alleen gevaarlijke fietsers.