Fietsers dan toch toegelaten op vernieuwde brug over ring?

Laenen
Het fietsverbod op de onlangs volledig gerenoveerde brug over de Antwerpse Singel in Berchem behoort mogelijk weldra tot het verleden. Nadat onder meer de Fietsersbond enkele weken geleden zware kritiek uitte op het verbod, gaat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de situatie herbekijken en ingenieurs laten bestuderen of de brug alsnog op een verantwoorde manier kan opengesteld worden voor fietsers.

De brug tussen de Uitbreidingsstraat en het Brilschanspark was volgens AWV altijd al louter een voetgangersbrug, maar in de praktijk werd die ook door een massa fietsers gebruikt. Dit jaar werd ze voor om en bij de 900.000 euro volledig gerenoveerd en heel wat fietsers waren na afloop verbaasd dat er op de vernieuwde brug (opnieuw) een fietsverbod geldt. De Fietsersbond had het zelfs over "kafkaiaanse toestanden".

"Wij begrepen de commotie eerlijk gezegd niet goed, want de situatie is in feite niet veranderd", stelt Peter Bruyninckx van AWV. "De brug is altijd geconcipieerd geweest als voetgangersbrug - er stond ook altijd al een verbodsbord voor fietsers. En het is vanuit dat opzicht dat we de renovatie aangepakt hebben."

De gerenoveerde brug heeft nu een vrij steile hellingsgraad - die door heel wat fietsers echter nog steeds overwonnen wordt - en lage leuningen. AWV verdedigde die opbouw onder meer door te stellen dat volgend jaar gestart wordt met een volwaardige fietsbrug verderop aan het station Antwerpen-Berchem, maar zal de situatie nu toch herbekijken. "We engageren ons om te bestuderen hoe we er toch fietsers kunnen toelaten", zegt Bruyninckx. "Eind deze maand weten we hopelijk meer." Of er eventueel ook structurele ingrepen zullen gebeuren, laat AWV voorlopig in het midden.