Federale regering keurt loonakkoord goed

Eerder op de dag had de Groep van Tien de tekst formeel ondertekend.
BELGA Eerder op de dag had de Groep van Tien de tekst formeel ondertekend.
De federale regering zal het interprofessioneel akkoord dat vakbonden en werkgevers zijn overeengekomen, volledig uitvoeren. Daar is het kernkabinet het eens over geraakt, en werd door premier Michel in de Kamer bevestigd. In het nieuwe loonakkoord werd vastgelegd dat de lonen in de privésector maximaal met 1,1 procent mogen stijgen.

Het interprofessioneel loonakkoord voorziet onder meer in een stijging van de lonen met maximaal 1,1 procent bovenop de index de komende twee jaar. Het voorziet ook in een verhoging van de laagste uitkeringen en een verlenging van brugpensioenregelingen.

Eerder op de dag had de Groep van Tien de tekst formeel ondertekend, nadat de achterban van zowel werkgevers als vakbonden het licht op groen hadden gezet.

Het was nog afwachten of de federale regering zou volgen. Die wilde eerst de budgettaire gevolgen tegen het licht houden. Vanmiddag stemde het kernkabinet dus in met het akkoord, dat voor dit en volgend jaar geldt.

"Uitstekend nieuws"

De federale regering zal het interprofessioneel akkoord dat vakbonden en werkgevers zijn overeengekomen, volledig uitvoeren. Dat heeft premier Charles Michel in de Kamer nog eens bevestigd.

Tijdens de begrotingscontrole zal de regering de budgettaire gevolgen van het akkoord evalueren en zonodig maatregelen nemen om de begroting binnen de sporen van de engagementen te houden die ons land is aangegaan. "Het akkoord is uitstekend nieuws en een positief signaal voor de sociale rust en voor de aantrekkelijkheid van ons land", stelde premier Michel tijdens het vragenuurtje.

Hij kondigde op vragen van Stefaan Vercamer (CD&V) en Egbert Lachaert (Open Vld) aan dat de regering het akkoord zou uitvoeren en dat de bevoegde ministers de nodige maatregelen zullen nemen in samenspraak met de Groep van Tien