Federaal ABVV-secretaris Van Lancker met brugpensioen

Eddy Van Lancker.
PHOTO_NEWS Eddy Van Lancker.
Er komt een wissel bij het federaal secretariaat van het ABVV, dat instaat voor de dagelijkse leiding van de socialistische vakbond. Federaal secretaris Eddy Van Lancker (57) gaat met brugpensioen. Hij wordt opgevolgd door Jef Maes. Het ABVV eert Van Lancker als "het typevoorbeeld van een vakbondsmilitant."

Van Lancker heeft er een loopbaan van 43 jaar op zitten. Hij begon op 14-jarige leeftijd te werken in de textielsector en werd op 22-jarige leeftijd verkozen als vakbondsafgevaardigde. Sinds 1989 is hij in dienst van het ABVV, eerst als secretaris voor ABVV-Textiel, later als provinciaal secretaris en sinds 2006 als federaal secretaris.

Hij wordt opgevolgd door Jef Maes, directeur van het sociaal departement van het ABVV.