FAVV-rapport over fraude bij slachthuis Veviba: "Nooit sprake van bedorven vlees", sp.a wijst naar besparingen van regering die 99 jobs kostten

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) en minister van Landbouw Daniel Ducarme (MR).
Photo News Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) en minister van Landbouw Daniel Ducarme (MR).
Het parlement kreeg het langverwachte FAVV-rapport maandagmiddag in handen, nadat minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) groen licht kreeg van het parket. Het FAVV benadrukt dat bij het onderzoek in Kosovo nooit sprake geweest is van "bedorven" vlees en verdedigt de eigen aanpak. Al geeft het ook mee dat er tussen 2014 en 2018 gesnoeid werd in het personeelsbestand, waardoor er een "daling van de uitgevoerde opdrachten" was. Dat is ook waar oppositiepartij sp.a op wijst. De regering heeft alvast bekendgemaakt dat het twee audits bij het voedselagentschap wil laten uitvoeren.

De bijlagen van het rapport kunnen door de parlementsleden op het commissiesecretariaat geraadpleegd worden. In de inleiding wordt benadrukt dat de bijlagen over de externe audits bij Veviba vertrouwelijk zijn, aangezien het om engagementen gaat tussen het bedrijf en de onafhankelijke certifiërings- en inspectieorganismen. Deze documenten mogen dus niet verspreid worden aan derden, luidt de waarschuwing. Bovendien werden passages met "gevoelige informatie" geschrapt.

Het agentschap wijst erop dat de Veviba-zaak een bijzonder schadelijke fraudezaak is, ook voor het FAVV zelf. En er wordt benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn van een link van een medewerker van het FAVV en bedrijven van de Groep Verbist of andere actieve schakels in de voedselketen. Het agentschap heeft ook geen enkele "schuld" af te lossen bij de Groep Verbist en Veviba in het bijzonder.

Op geen enkel ogenblik wordt in het verslag van dat onderzoek het woord 'bedorven' gebruikt

FAVV-rapport

Het FAVV geeft ook een opsomming van alle stappen dat het ondernomen heeft na de vaststelling van de vervalste etiketten op het bevroren vlees dat in Kosovo aangetroffen werd. Begin oktober 2016 werd enkel fraude met de invriesdata vastgesteld, "op geen enkel ogenblik wordt in het verslag van dat onderzoek het woord 'bedorven' gebruikt", luidt het. Het FAVV maakte de informatie op 7 oktober over aan de Belgische gerechtelijke autoriteiten. Om niet in het gerechtelijke onderzoek tussen te komen, werd besloten om geen parallel onderzoek te voeren in het invriesbedrijf. Wel heeft het agentschap meerder malen contact gehad met de onderzoeksrechter, vaak op verzoek van het FAVV zelf.

De fraude die in Kosovo ontdekt werd, heeft niet te maken met wat op 28 februari en 1 maart van dit jaar bij huiszoekingen in de versnijderij ontdekt werden en die meteen de intrekking van de erkenning van Veviba en het terugroepen van verdachte producten tot gevolg had. In het verslag wordt voorts een overzicht gegeven van de initiatieven die het FAVV genomen heeft na de vaststellingen bij Veviba in Bastenaken. Wat de reële risico's betreft, wijst het erop dat het vlees rond de slachtwonden een risico voor de consument inhoudt omdat er mogelijk listeria in zou kunnen zitten. Voor wat het bevroren vlees betreft, lijkt er onder voorbehoud van de resultaten die nog ingewacht worden geen significant risico te bestaan.

Het personeel van het FAVV daalde van 1.161 FTE in 2014 tot 1.062 in 2018

FAVV-rapport

Tot slot wordt in het verslag gewezen op het snoeien in de middelen en het personeel van het agentschap. Het personeel van het FAVV daalde van 1.161 FTE in 2014 tot 1.062 in 2018. "Het agentschap heeft dit in de mate van het mogelijke opgevangen door een hogere efficiëntie, maar er is niettemin ook een daling van de uitvoerde opdrachten", luidt het.

Sp.a: "Gevolg van besparingen"

Het rapport van het FAVV over de aanpak van het Veviba-schandaal toont vooral aan dat het federaal voedselagentschap te weinig gewapend was om doortastend te kunnen controleren, omdat er door besparingen van de regering 99 personeelsleden minder aan de slag zijn. Dat zegt sp.a-Kamerlid Annick Lambrecht in een eerste reactie op het rapport. "Dat is een nieuw element, waarover we de minister aan de tand zullen voelen."

"Het FAVV geeft doorheen de tekst toch aan dat het onvoldoende gewapend is om efficiënt te kunnen controleren, omwille van de besparingen die de regering tussen 2014 en 2018 heeft doorgevoerd", zegt sp.a-Kamerlid Annick Lambrecht. "Wij vragen ons af welke controles het voedselagentschap dan allemaal niét heeft kunnen doen. Kan het wel dat de regering zo bespaart in een agentschap dat instaat voor de voedselveiligheid? Wij vinden dit zeer, zeer ernstig", zegt Lambrecht.

Ook bij Groen is het dalende aantal controles bij FAVV opgevallen. "We vragen ons nog altijd af waarom het aantal controles bij Veviba daalde in plaats van steeg", reageert Kamerlid Anne Dedry. "De controles moeten assertiever, en de communicatie met publiek en organisaties als Test-Aankoop moet beter en transparanter. We hebben een mentaliteitswijziging nodig."
18 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Jose Van Hauwaert

  Daar de huidige Regering pas eind oktober 2014 is aangetreden snijdt de spa weeral eens in eigen vingers wat de personeelsafbouw betreft. Die werd namelijk gepland en gestart onder de Regering Di Rupo onder de noemer van "efficientie oefening"...nietwaar Crombezeke?

 • jos De Decker

  Besparen op volksgezondheid leidt steeds tot een veelvoud van uitgaven op termijn daar minder ziektes voorkomen worden.

 • Gino Denil

  In een gedereguleerde neoliberale economie waar winstmaximalisatie voorop staat zou het aantal controles moeten stijgen. Maar de conservatieve liberale lakeien van de ondernemers komen altijd af met de mythe dat elke sector zichzelf wel zal reguleren.

 • vandekempen bart

  diepgevroren vlees dat 3 weken over tijd is, kan je probleemloos opeten.

 • Marco Maerten

  Blinde besparingen leiden inderdaad ook tot fouten en minder veiligheid.