Extra vertraging en meerkosten voor nieuw NAVO-gebouw verwacht

De bouw van het nieuwe NAVO-gebouw loopt vertraging op.
PHOTO_NEWS De bouw van het nieuwe NAVO-gebouw loopt vertraging op.
Het Rekenhof verwacht dat de constructie van het nieuwe NAVO-gebouw in Evere extra vertraging en meerkosten zal oplopen door een reeks wijzigingen die het bondgenootschap tijdens het project nog vroeg. Vooral de NAVO zelf - en dus niet België - wordt met de vinger gewezen.

De Navo vroeg België in 2004 om een nieuw hoofdkwartier op te trekken, recht tegenover de huidige, verouderde gebouwen. Zes jaar later ging de opdracht naar BAM Alliance, met een geschat prijskaartje van 457,6 miljoen euro.

Sindsdien heeft de aannemer al verschillende claims ingediend, onder meer voor de barre winter van 2012-2013, maar ook "het gebrekkige beheer door de aanbestedende overheid", talrijke wijzigingen die de NAVO nog wilde doorvoeren en veiligheidsvereisten die verder zouden gaan dan afgesproken. BAM Alliance schat de claims op 240 miljoen euro.

In 2012 werd al eens 13 miljoen euro toegekend, terwijl de termijn met vier maanden werd verlengd. België is er echter niet aansprakelijk voor, oordeelt het Rekenhof in een nieuw tussentijds rapport. Er is immers sprake van een middelen- en niet van een resultaatsverbintenis.

Na nieuwe schadeclaims werd begin dit jaar opnieuw een -voorlopige - dading afgesloten, die de toekenning van nog eens 10,4 miljoen euro voorziet. Het Rekenhof waarschuwt evenwel dat door de nieuwe claims "de verhoging van de sommen voor onvoorziene omstandigheden met 14,7 miljoen euro ontoereikend (kan) blijken".