Extra personeel voor justitiehuizen en middelen voor elektronisch toezicht

Jo Vandeurzen
BELGA Jo Vandeurzen
Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) zegt dat er bijkomend personeel komt voor de justitiehuizen en het Vlaams centrum voor elektronisch toezicht. Hij zegt ook dat er bijna twee miljoen euro extra voorzien is voor elektronisch toezicht. De minister reageert daarmee op het rapport van het Rekenhof, dat stelt dat de justitiehuizen worden ondergefinancierd.

"Er is bij de begrotingscontrole effectief beslist om 40 extra personeelsleden aan te werven voor de justitiehuizen en het Vlaams Centrum voor elektronisch toezicht. Het personeelsplan zal daarvoor aangepast worden. In 2016 kan dat binnen het reeds toegewezen budget aan de justitiehuizen. Voor 2017 zal hiervoor extra budget voorzien moeten worden", zegt Vandeurzen.

"Daarnaast wordt ook 1,9 miljoen euro extra voorzien op het beleidskrediet voor elektronisch toezicht. Op die manier kunnen we enerzijds het huidige beleid verderzetten en anderzijds kan rekening gehouden worden met de effecten van het nieuwe federale beleid met betrekking tot de autonome probatiestraf en het autonoom elektronisch toezicht", aldus Vandeurzen.