Experts lanceren aanval op beleggingsverzekeringen

ANP
"Belast alles wat roerende inkomsten oplevert op dezelfde manier, ook de spaar- en beleggingsverzekeringen". Dat zeggen vijf professoren en topfiscalisten. Dat zou een half miljard euro kunnen opleveren, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.

"Als er toch een extra belasting op vermogen moet komen, voer dan een belasting in op de opbrengsten van de spaar- en beleggingsverzekeringen (Tak 21 en Tak 23, nvdr.)", zegt professor Axel Haelterman (KUL). Ook zijn collega's Michel Maus (VUB) en Bruno Peeters (UA) en de topfiscalisten Victor Dauginet en Luc Vanheeswijck vinden dat de belastingvrijstelling voor die verzekeringsproducten niet meer van deze tijd is. Volgens Haelterman brengt het 'gewoon' belasten ervan al meer dan een half miljard euro op. Geld uit 'vermogen' waarmee de lasten op arbeid omlaag kunnen.

"Treft vooral kleine spaarder"

Regeringspartij N-VA is tegen het voorstel van een aantal fiscale experts om een taks in te voeren op de opbrengsten van spaar- en beleggingsverzekeringen. "Hiermee wordt in de eerste plaats de kleine spaarder getroffen", zegt N-VA-Kamerlid Peter Dedecker.

Voor de N-VA "kan dit soort maatregelen nooit een plaats krijgen binnen de tax shift". N-VA is voorstander "van een tax shift die de torenhoge lasten op arbeid omlaag haalt en de totale belastingdruk niet verhoogt". 

"Vorig weekend nog heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt duidelijk de krijtlijnen van de tax shift geschetst. Het gaat om een verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op verbruik (btw en accijnzen), vervuiling en vermogenswinst. Zoals ook door de OESO, het IMF en de Europese Commissie in die volgorde wordt aanbevolen", luidt het bij de Vlaams-nationalisten.

"Er kan voor de N-VA over een vermogenswinstbelasting worden gesproken," zegt Dedecker, "onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat daarbij de middenklasse en de kleine spaarder worden ontzien".