Ex-burgemeester Thiéry vraagt ontslag Homans

Damien Thiéry, voormalig burgemeester van Linkebeek.
BELGA Damien Thiéry, voormalig burgemeester van Linkebeek.
Voormalig burgemeester Damien Thiéry (MR), wiens benoeming tot burgemeester van Linkebeek drie keer is geweigerd, heeft vandaag het ontslag gevraagd van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA).

Bij monde van haar woordvoerder liet Homans vandaag verstaan dat de omzendbrief-Peeters van kracht blijft. Volgens deze omzendbrief dienen Franstaligen die een Franstalig document willen ontvangen dit telkens opnieuw aan te vragen. Het kabinet reageerde daarmee op de aankondiging van de Linkebeekse schepen Yves Ghequiere (LB) dat bij de volgende verkiezingen de oproepingsbrieven zullen verstuurd worden conform bepalingen uit het arrest van de Raad van State van 20 juni 2014.

De Raad van State stipuleerde in het betrokken arrest dat Franstaligen in faciliteitengemeenten die overheidsdocumenten in hun taal willen ontvangen slechts één keer om de vier jaar een verzoek moeten indienen. Dit impliceert volgens Ghequiere dat Franstaligen uit Linkebeek die zich bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 december 2015 op die manier lieten registreren, bij de lokale verkiezingen in 2018 automatisch een Franstalige oproepingsbrief zullen krijgen. Volgens de woordvoerder van Homans blijft echter de omzendbrief-Peeters van kracht.

Thiéry bestempelt die houding van Homans als een "agressie". "Een minister moet ontslag nemen wanneer ze zich permitteert om de arresten van de Raad van State op leugenachtige wijze te interpreteren. Zelfs al doe ik mijn partij (MR, coalitiepartner in de federale regering, nvdr) er geen plezier mee, het lijkt me dat we de N-VA moeten vragen om een standpunt in te nemen."