Europese Ombudsman kreeg 174 klachten uit België

European ombudsvrouw Emily O'Reilly.
AFP European ombudsvrouw Emily O'Reilly.
De Europese Ombudsman kreeg vorig jaar 174 klachten uit België, waarvan er 87 ook daadwerkelijk tot een onderzoek hebben geleid. Dat staat in het jaarverslag voor 2018 dat ombudsvrouw Emily O'Reilly vandaag heeft voorgesteld. Europese burgers kunnen bij de Europese Ombudsman terecht met klachten over de werking van de EU-instellingen. Het kan dan gaan om een gebrek aan transparantie, een weigering om documenten in te kijken of de schending van fundamentele rechten. 

In 2018 kreeg ombudsvrouw Emily O'Reilly 2.180 klachten in handen. In 482 gevallen leidde dat tot een onderzoek, een stijging met 10 procent in vergelijking met een jaar eerder. Spanje is koploper. Daar werden het voorbije jaar bijna 400 klachten ingediend. Daarna volgen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, met elk 186 klachten. 

In België werd de Ombudsman 174 keer om hulp gevraagd. Er werden in ons land 87 onderzoeken geopend, veel meer dan gemiddeld, al is dat te verklaren door de aanwezigheid van een groot deel van de Europese instellingen in Brussel.

Momenteel werkt de ombudsvrouw aan een zogenaamd "drievoudig onderzoek" naar de rol van de lidstaten in het Europese besluitvormingsproces. O'Reilly neemt onder meer de Eurogroep onder de loep, en dan vooral de manier waarop de vergaderingen van die eurolanden worden voorbereid in de verschillende comités. De documenten waarin staat wanneer die samenkomen, en waarover ze spreken, zijn momenteel niet publiek, en dat wil O'Reilly veranderen. "De financiële crisis heeft de impact van de beslissingen van de eurogroep op de levens van miljoenen burgers aangetoond. Ik wil burgers een zichtbare draad geven om te volgen wanneer Europese beslissingen worden genomen door hun nationale ministers, en wanneer." 

Tegelijkertijd werkt de Ierse ook aan een onderzoek naar de jaarlijkse visserijquota. De nationale ministers vergaderen daar soms nachtenlang over in Brussel, allemaal achter gesloten deuren. 

Tot slot neemt de ombudsvrouw het ook op voor de bijen, en vraagt ze de Europese Commissie om de nationale standpunten over de bijenrichtlijn openbaar te maken. De Europese voedselautoriteit EFSA stelde die richtlijn - die bepaalt hoe pesticiden getest moeten worden op gevaar voor bijen vooraleer ze op de markt kunnen komen - in 2013 al op, maar de lidstaten hebben ze nog niet goedgekeurd, omdat ze geen meerderheid vinden. Ook hier is niet duidelijk welke landen tegenstribbelen. 

Het Europees parlement moet eind dit jaar een nieuwe Europese Ombudsman aanduiden. O'Reilly is kandidaat voor een volgend mandaat, bevestigde ze vandaag.
1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Jan Verstrepen

    Vet betaald om te zeggen dat ze niets kunnen doen, nog zo een nutteloos postje die wij mogen betalen.