Europese Commissie vernietigend over wagengebruik Belgen

photo_news
Als België de Europese normen voor luchtkwaliteit wil halen, moet het de files aanpakken en het gebruik van de auto ontmoedigen. Dat staat in een nieuw rapport van de Europese Commissie. "België is het meest dichtgeslibde land van Europa in termen van verloren uren en vertragingen." Daar zorgen vooral bedrijfswagens voor.

De Commissie heeft een analyse gepresenteerd van de mate waarin de lidstaten het (door hen goedgekeurde) Europese milieubeleid uitvoeren. In België hoort de luchtkwaliteit bij de belangrijkste uitdagingen. De uitstoot van fijnstof (PM10) beantwoordt aan de normen, maar kan nog worden verminderd. De emissie van stikstofoxide (NOx) overschrijdt wel nog het nationale emissieplafond.

Om de luchtkwaliteit te verbeteren, moeten de files aangepakt en het gebruik van auto's ontmoedigd worden, stelt de Commissie. "België is het meest dichtgeslibde land van Europa in termen van verloren uren en vertragingen, vooral rond Antwerpen en Brussel", staat in het werkdocument te lezen. In 2013 gebeurde 78,5 procent van het vervoer in België met de eigen wagen. In Vlaanderen gebruikt 75 procent van de pendelaars nog steeds de eigen wagen.

Verschuiving belastingen

In haar analyse somt de Commissie de maatregelen op die op gewestelijk en federaal niveau genomen zijn of in de pijplijn zitten. Ze wijst erop dat er nog heel wat marge zit op de Belgische inkomsten uit milieubelastingen, die "tot de laagste in de EU behoren" - enkel Frankrijk doet het slechter. Die milieubelastingen bedroegen 2,05 procent van het bbp in 2014, tegenover 2,46 procent over heel de EU. Cijfers uit 2016 tonen aan "dat er heel wat potentieel is voor een verschuiving van belastingen op arbeid naar milieubelastingen". Deze belastingen kunnen tegen 2018 3,45 miljard euro extra genereren en oplopen tot 6,96 miljard euro tegen 2030, leert een vergelijking met andere lidstaten.

De Commissie stelt vast dat in België het privégebruik van bedrijfswagens nog altijd sterk wordt gesubsidieerd. Deze gunstige fiscale behandeling is goed voor 3,75 miljard euro aan gederfde inkomsten. "Van alle OESO-landen ligt de totale jaarlijkse subsidie per auto het hoogst in België, op 2.763 euro", luidt het. Verder verwijzend naar de OESO, stelt de Commissie dat "dit zwakke punt verdere vooruitgang in de aanpak van congestie, luchtvervuiling en de uitstoot van broeikasgassen belemmert". Volgens het Federaal Planbureau leggen bedrijfswagens in België jaarlijks 6.000 kilometer extra af en bedraagt het welvaartsverlies 905 miljoen euro, of 0,23 procent van het bnp.