Europese Commissie daagt België twee keer voor Hof van Justitie

AFP
De Europese Commissie heeft zonet bekendgemaakt dat het België in twee dossiers voor het Europese Hof van Justitie daagt. Het aanhoudende probleem van fijnstofdeeltjes in de lucht is één reden, maar ook de belastingwetgeving rond tweede verblijven in het buitenland wordt in vraag gesteld.

Volgens de Europese Commissie vormt de belasting op tweede verblijven in het buitenland een inbreuk op het vrije kapitaalverkeer. De Commissie struikelt over het feit dat Belgische belastingplichtigen die beleggen in onroerend goed in het buitenland, zwaarder worden belast dan mensen met vergelijkbaar onroerend goed op Belgisch grondgebied.

"Dit verschil in fiscale behandeling is een inbreuk op het vrije kapitaalverkeer", laat de Commissie vandaag weten. Zij had België in 2012 al gevraagd de wetgeving aan te passen, maar dat is nog steeds niet gebeurd.

Fijn stof

Een tweede dossier gaat over het feit dat België er onvoldoende in slaagt de concentraties van fijn stof in de lucht te verminderen. Fijn stof kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

De Europese Commissie erkent dat België al inspanningen gedaan heeft om de fijnstofconcentraties te verminderen, maar drie zones en agglomeraties (Brussel, het Gentse havengebied en Roeselaarse havengebied) halen de doelstellingen nog altijd niet. "De genomen maatregelen zijn tot nog toe niet voldoende geweest om het probleem op te lossen, en de termijn voor naleving is al lang verstreken. Dus stapt de Commissie nu naar het Hof van Justitie van de EU", stelt de Commissie.

Slechte luchtkwaliteit eist elk jaar meer slachtoffers dan verkeersongevallen. Het fijn stof, dat vooral uitgestoten wordt door activiteiten als vervoer, industrie en verwarming van woningen, veroorzaakt ademhalingsproblemen, longkanker en vroegtijdige sterfte.

Samen met België wordt ook Bulgarije voor het EU-Hof gedaagd. Zij zijn de eerste landen die voor de rechter worden gebracht van de in totaal zestien inbreukprocedures die de Europese Commissie heeft lopen in verband met slechte luchtkwaliteit. Zweden kreeg vandaag een laatste waarschuwing.

De slechte luchtkwaliteit eist elk jaar meer slachtoffers dan verkeersongevallen

Schauvliege: "In Vlaanderen op de goede weg"

"De Europese norm voor fijn stof werd vorig jaar niet overschreden in Vlaanderen. Dat bewijst dat we met het Vlaams luchtkwaliteitsplan op de goede weg zijn." Zo reageert de woordvoerder van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) op de verwijzing van België naar het Hof van Justitie van de Europese Unie omwille van de hoge fijnstofconcentraties.

Vlaanderen telt 36 dergelijke meetstations. In 2013 werd de norm nog overschreden in drie stations (Borgerhout, Evergem en Roeselare). Vorig jaar was er geen enkele fijnstofoverschrijding meer, aldus Jan Pauwels, de woordvoerder van Schauvliege. Volgens hem baseert de Europese Commissie zich op de gegevens van 2013 voor de verwijzing naar het EU-Hof.

Ook op Belgisch niveau is er door de jaren heen een verbetering merkbaar. Van negen nomoverschrijdingen in 2012, ging het naar vijf in 2013. Vorig jaar werd de Europese fijnstofnorm enkel overschreden in het meetstation van Engis, zo blijkt uit gegevens op de website van de intergewestelijke Cel voor Leefmilieu (Ircel).

De Europese Commissie daagt België als entiteit voor het EU-Hof, maar de luchtkwaliteit is gewestelijke materie.