Europees Parlement keurt nieuwe richtlijn over buitenlandse verkeersboetes goed

BELGA
Het Europees Parlement keurde vandaag een nieuwe richtlijn goed die ervoor moet zorgen dat de Europese lidstaten beter de gegevens over verkeersovertredingen met elkaar uitwisselen. Een vorige richtlijn hierover werd in mei vorig jaar door het Europees Hof van Justitie vernietigd vanwege een probleem met de rechtsgrondslag. De nieuwe richtlijn zal eveneens gelden in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken. Die lidstaten pasten de vorige richtlijn niet toe.

De richtlijn moet ervoor zorgen dat gegevens makkelijker doorgegeven worden tussen de lidstaat van de overtreding en de lidstaat waar het betrokken voertuig is ingeschreven. "Daarbij worden vooral die overtredingen geviseerd die het meest voorkomen en ook het grootste aantal slachtoffers maken, zoals overdreven snelheid, door het rode licht rijden, niet dragen van de gordel en rijden onder invloed", legt Europees parlementslid Helga Stevens (N-VA) uit.

Verschillende parlementsleden zeggen dat de nieuwe tekst ook beter rekening houdt met de bescherming van persoonsgegevens.

De bevoegde eurocommissaris Violetta Bulc spreekt van een "belangrijke stap" voor de verkeersveiligheid in Europa, die burgers moet beschermen tegen "onvoorzichtige bestuurders die de verkeersregels niet respecteren".

Door een akkoord met de Europese Raad zou de nieuwe richtlijn vanaf mei 2015 van kracht kunnen worden. Tegen dan loopt de overgangsperiode waarin de huidige regelgeving nog van kracht is ook af.