Europees Hof veroordeelt België voor taalcertificaten Selor

gettyimages.be
Een bewijs van talenkennis moet ook door andere middelen dan een taalcertificaat van Selor kunnen aangetoond worden. Dat zegt het Europees Hof van Justitie vandaag in een arrest. Omdat met name de Franse en Duitstalige Gemeenschap niet tijdig hebben gereageerd op bezwaren van de Europese Commissie veroordeelt het Europees Hof van Justitie België.

In 2011 oordeelde de Europese Commissie dat ons land te streng optrad bij de taalvereisten voor kandidaat-werknemers in een lokale overheidsdienst. Als die geen onderwijs kregen in de taal van de regio waar ze solliciteren, moeten ze een taalexamen afleggen bij Selor. Dat de kandidaten geen ander bewijs van talenkennis mogen voorleggen - dat ze bijvoorbeeld halen in een ander EU-land - was volgens de Commissie "discriminatie op grond van nationaliteit". In 2013 sleepte de Commissie België voor het Europees Hof.

De Vlaamse overheid paste intussen haar regels aan zodat Selor geen monopolie meer had bij de taalcertificaten. Op die manier kwam Vlaanderen tegemoet aan de bezwaren van de Commissie. Maar de Franse en Duitstalige Gemeenschap hebben volgens het EU-Hof niet tijdig gevolg gegeven aan die bezwaren. Daarom veroordeelt het Hof België. "Het Hof oordeelt dat talenkennis ook door andere middelen dan uitsluitend via een Selor-certificaat moet kunnen worden aangetoond", luidt het.