Europa geeft groen licht voor genetisch gewijzigde organismen

In 2009 startte de Gentse universiteit een proefproject met genetisch gemanipuleerde aardappelen.
BELGA In 2009 startte de Gentse universiteit een proefproject met genetisch gemanipuleerde aardappelen.
De Europese Unie heeft een akkoord bereikt over de toelating van de teelt van genetisch gewijzigde organismen (ggo). Individuele lidstaten die hier echter niet voor te vinden zijn, zoals Frankrijk, kunnen de teelt van ggo-gewassen op hun grondgebied wel verbieden. Dat heeft een Europees diplomaat verklaard.

Het akkoord moet op 12 juni nog door de milieuministers geformaliseerd worden, maar de permanente vertegenwoordigers van de 28 lidstaten konden een doorbraak forceren in het dossier dat al jaren muurvast zat.

Aanvankelijk lagen Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk dwars omdat ze meenden dat het voorgestelde kader te voordelig was voor de internationale zaadfabrikanten. Maar ze draaiden uiteindelijk bij, aldus nog de diplomaat. België, dat het voorstel ook niet zag zitten, onthield zich.

Beslissingsrecht
Zonder de toelatingsprocedure opnieuw naar het nationale niveau terug te brengen, laat het nieuwe kader toe aan elke lidstaat de teelt van ggo-gewassen te verbieden over het volledige of gedeeltelijke grondgebied. Ze kunnen dat niet doen omwille van milieu- of gezondheidsredenen, maar wel op basis van de openbare orde, ruimtelijke ordening of de strijd tegen de uitzaaiing.

De lidstaten die tegenstander zijn van ggo-gewassen kunnen voorts de transit van ggo's niet verbieden, zo verduidelijkte een Europese bron.

Doorbraak
De zaadfabrikanten wachten al 14 jaar op de opening van de Europese Unie voor de teelt van ggo-gewassen. Vandaag worden ze geconfronteerd met erg verschillende procedures in de verschillende EU-landen. Dat leidde tot zeer moeilijke en lange procedures, die dan telkens voor politieke heibel zorgden.

Vier ggo's hebben een teelttoelating gekregen, maar slechts één wordt vandaag nog geteeld: de MON810-maïs van het Amerikaanse Monsanto. De teelt van twee andere gemodificeerde maïs-varianten (BT176 et T25) en de Amflora-aardappel is intussen stopgezet. Zeven andere teeltaanvragen wachten nog op een antwoord, waaronder de TC1507-maïs van Pioneer, een filiaal van de Amerikaanse groep DuPont.