Europa bekrachtigt 25 mei als Belgische verkiezingsdatum

PHOTO_NEWS
Het Europees Parlement stemt in met het voorstel om de Europese verkiezingen van 2014 niet in juni, maar al in mei te laten plaatsvinden. De verschuiving van de Europese verkiezingsdata impliceert dat de Belgische kiezer op zondag 25 mei zowel een Europese als een federale en regionale stem moet uitbrengen.

De verkiezingen voor het Europees Parlement vinden volgend jaar plaats van 22 tot 25 mei. Eerder stonden ze gepland voor de periode van 5 tot 8 juni, maar de Europese besluitvormers willen vermijden dat de opkomst te zeer zou lijden onder het pinksterweekend. De vervroegde stembusgang moet de nieuw verkozen Europarlementsleden ook meer tijd geven om zich voor te bereiden op de verkiezing van een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie in juli.

Het Europees Parlement was zelf met het idee komen aandraven, en de ambassadeurs van de lidstaten hebben de suggestie opgepikt en in een ontwerpbesluit gegoten. De lidstaten moeten ook nog formeel instemmen met de nieuwe timing. Dat zal naar verwachting in juni gebeuren.

Bij die Europese verkiezingen zal de Belgische kiezer één vertegenwoordiger minder naar Straatsburg kunnen sturen. Als gevolg van de toetreding van Kroatië verliest een aantal lidstaten immers een zetel. Zo moet België vanaf 2014 genoegen nemen met 21 zetels. Ook dat akkoord moeten de lidstaten nog bekrachtigen.