EU-Parlement noemt België als "belastingparadijs"

Europarlementslid Kathleen Van Brempt (sp.a).
Belga Europarlementslid Kathleen Van Brempt (sp.a).
België en zes andere EU-landen worden in een rapport van een bijzondere commissie van het Europees Parlement aangestipt als lidstaten die agressieve belastingplanning aanmoedigen en dus kenmerken vertonen van een belastingparadijs. “De Belgische regering zorgt er actief voor dat multinationals hun eerlijk aandeel niet hoeven te betalen”, zegt Europarlementslid Kathleen Van Brempt (sp.a).

De bijzondere commissie Financiële Misdrijven, Belastingontduiking en Belastingontwijking werd op 1 maart 2018 opgericht na herhaalde onthullingen van grootschalige wanpraktijken, zoals Lux Leaks, de Panama Papers, Football Leaks en de Paradise Papers. Na twaalf maanden van hoorzittingen en terreinbezoeken heeft de commissie haar aanbevelingen om de strijd tegen financieel misbruik op te voeren klaar. Het eindrapport van de commissie is woensdag met 34 stemmen tegen 4 goedgekeurd, bij 3 onthoudingen.

Zeven Europese lidstaten worden in het rapport genoemd als landen die kenmerken vertonen van een belastingparadijs en agressieve belastingplanning mogelijk maken: België is er een van, naast, Cyprus, Hongarije, Ierland, Luxemburg, Malta en Nederland. “Wat ons land betreft,” zegt Kathleen Van Brempt, “is die ‘naming and shaming’ gebaseerd op de vaststelling dat er veel geld door ons land stroomt via bedrijven die nauwelijks iemand tewerkstellen, wat een signaal is dat ons land gebruikt wordt door multinationals voor agressieve belastingplanning.”

De federale regering zorgt er actief voor dat multinationals hun eerlijk aandeel niet hoeven te betalen.

Kathleen Van Brempt

Van Brempt, die zelf geen deel uitmaakte van de commissie maar wel enthousiast is over de conclusies, legt uit hoe “multinationals hun wereldwijde inkomsten graag in België laten toekomen omdat de regering hen voorziet van een gunstregime waarbij ze maximale belastingvrijstellingen kunnen genieten”. Volgens de sp.a’ster zorgt de federale regering “er actief voor dat multinationals hun eerlijk aandeel niet hoeven te betalen”.

Financiële politiedienst

Het rapport van de zogenaamde TAX3-commissie (eerder voerden twee bijzondere commissies al onderzoek naar fiscale rulings) bevat meer dan 200 artikels met voorstellen en aanbevelingen. De manier waarop financieel misbruik wordt aangepakt, moet beter, vinden de commissieleden. Ze vragen de verschillende nationale en internationale autoriteiten om hun samenwerking te verbeteren en vinden dat zowel op Europees als op mondiaal vlak nieuwe gespecialiseerde instellingen moeten worden opgericht.

Zo zou er in de schoot van Europol een ‘financiële politiedienst’ moeten worden opgericht. Een nieuwe Europese waakhond die zich specifiek met witwassen bezighoudt, is eveneens onontbeerlijk.

Klokkenluiders 

Klokkenluiders en onderzoeksjournalisten moeten volgens de commissie beter beschermd worden. Het Amerikaanse beloningssysteem voor klokkenluiders strekt daarbij tot voorbeeld, luidt het. Malta en Slovakije krijgen de dwingende opdracht alles in het werk te stellen om dat opdrachtgevers van de moorden op journalisten Daphne Caruana Galizia en Ján Kuciak (en diens vriendin) te identificeren.

Om de Europese besluitvorming inzake belastingen vlotter te laten verlopen, moet in de bevoegde Europese ministerraad de unanimiteitsregel op de schop en vervangen worden door een stemming bij gekwalificeerde meerderheid. De lidstaten worden ook aangespoord nauwer samen te werken en een grotere transparantie aan de dag te leggen.

Het eindrapport van de bijzondere commissie, waarvan het mandaat nu afgelopen is, moet nog worden goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Europees Parlement. Dat gebeurt wellicht tijdens de week van 25 maart.
52 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • robertrand walraedt

  De groten doen wat ze willen, de gewone werker betaald ervoor.

 • Jean Paul Peelos

  Het is juist maar er ontbreekt wat nl "zeer selectief belastingparadijs". Niet voor iedereen en zeker niet voor de lokale bevolking. Voor haar is België een "belastinghel".

 • Jacques Eerten

  William mason, ik weet niet waar jij dat haalt want 2017 was het hoogste directe buitenlandse investeringsjaar met de meeste jobs in 15 jaar en Willy de neef, Monaco is geen lid van de EU

 • Marc Van der Vloedt

  Vroeger hé... op de toog van de zelfstandige stond er een beeldje... Blijkbaar is dat nu verhuist naar de zitbank van het Europees Parlement, steek er wat geld in en het knikt (voor elke gesponsorde mening, visie, poll en beleid die moet uitgedragen worden, fake of niet)

 • Louwrens Decreton

  Als ik mijn loonbrief bekijk dan scheelt er iets aan haar uitspraak.