Eric Van Rompuy: "Verkiezing Kamer is bekroning van carrière"

BELGA
De 64-jarige Eric Van Rompuy (CD&V) is bijzonder opgetogen met zijn verkiezing tot federaal volksvertegenwoordiger. "Ik heb heel graag in het Vlaams Parlement gezeten, maar ik vind dat de uitdagingen in de Kamer de volgende maanden groter zijn. Ik denk dat ik als debater ook wat meer vuur kan brengen in de CD&V-fractie en beschouw de komende vijf jaar in de Kamer als de bekroning van mijn politieke carrière", aldus Van Rompuy.

"In de Kamer zal ik mij bezighouden met zaken als begroting, sociale zekerheid, loonlastenverlaging en de grote sociaal-economische dossiers. In de commissie Financiën en Begroting word ik woordvoerder van de partij voor de fiscale hervorming. Ook met regionale dossiers zoals de spreiding van vluchten van op Brussels Airport ga ik mij moeien. Het wordt een hele boeiende periode met discussies over het confederalisme en staatsstructuren die nog lang niet van de baan zijn. Ik zal het gevecht niet uit de weg gaan", aldus Eric Van Rompuy.

Eric Van Rompuy zetelde van 1981 tot 1984 in het Europees Parlement waarna hij tot 1995 in de Kamer zetelde. Door zijn lidmaatschap van de Kamer zetelde hij in die periode ook automatisch in de Vlaamse Raad. In 1995 werd hij Vlaams minister van Economie, KMO, Landbouw en Media, wat hij bleef tot 1999. Daarna zetelde hij in het Vlaams Parlement. Hij is sinds ook 1981 gemeenteraadslid in Zaventem. In de periode 1982-88 was hij er schepen. Dat is ook het geval sinds 2007.

Ik zal het gevecht niet uit de weg gaan.

Eric Van Rompuy (CD&V).