Erevoorzitter Boerenbond Jan Hinnekens overleden

BELGA
Jan Hinnekens, erevoorzitter van de Boerenbond, is afgelopen zaterdag op 86-jarige leeftijd overleden. Hij wordt op zaterdag 12 oktober op de begraafplaats van Abdij van 't Park in Heverlee begraven, na een uitvaartplechtigheid in de universitaire Sint-Jan de Doperkerk in Leuven.

Jan Hinnekens werd geboren in Tielt op 16 mei 1927. Na zijn doctoraat in de rechten en een licentie in de economie trad hij in 1953 in dienst van de Belgische Boerenbond als juridisch adviseur.

In 1959 werd hij adjunct-algemeen secretaris, zo staat in een bericht op de Boerenbond-website. Een jaar later volgde de benoeming tot algemeen secretaris. In deze functie kreeg Jan Hinnekens de moeilijke opdracht om de leden te begeleiden naar een totaal nieuwe situatie van moderne bedrijfsvoering met verruimde landbouwmarkten en om de Belgische Boerenbond te herstructureren. De Boerengilden werden opgesplitst in Landelijke Gilden en bedrijfsgilden. Voor de gespecialiseerde voorlichting en belangenbehartiging werden de vakgroepen in het leven geroepen.

Na 17 jaar als algemeen-secretaris werd Jan Hinnekens in 1979 ondervoorzitter. In 1981 benoemde het hoofdbestuur hem tot voorzitter van de Belgische Boerenbond in opvolging van Dries Dequae. Gedurende 11 jaar leidde Hinnekens de organisatie doorheen een veranderende en meer Europees gerichte samenleving. In 1992 gaf Jan Hinnekens de voorzittersfakkel door aan Robert Eeckloo, aldus nog de Boerenbond.

Jan Hinnekens was 'believer' van het Europees project en gekant tegen elke vorm van nationalisering. Als Copa-voorzitter ontpopte Jan Hinnekens zich zelfs tot de spreekbuis van de familiale landbouw in Europa. Op Belgisch niveau was hij dan weer een onverzettelijk pleiter voor een federaal land- en tuinbouwbeleid met een eigen minister van Landbouw en eigen administratie. Gedurende zijn elfjarig mandaat als voorzitter was het zijn grootste bekommernis de door zijn voorgangers opgebouwde Boerenbondgroep, gesteund op de eigenheid van en de solidariteit tussen de diverse geledingen, als één geheel over te dragen aan zijn opvolgers.

"Met het overlijden van Jan Hinnekens verliest Boerenbond een minzaam en geëngageerd figuur. Hij was een toonbeeld van het 'dienend leiderschap' die bijna een derde van de Boerenbondgeschiedenis mee vorm wist te geven", zo meldt Boerenbond in de hommage op zijn website.