Er wordt nog steeds gebouwd in overstromingsgebied

Er worden nog altijd vergunningen uitgereikt om te bouwen in overstromingsgebied. Zelfs in die hoge risicogebieden, waarvan de regering zélf zegt dat er geen ontwikkeling mogelijk is, vanwege overstromingsgevaar. In de eerste helft van vorig jaar zijn zes vergunningen toegekend in zulk hoog risico overstromingsgebied.

Ondanks de steeds weerkerende waterellende, blijven we bouwen in overstromingszones. Het aantal vergunningen dat wordt uitgereikt, in overstromingsgevoelig gebied daalt niet. En het zijn ook geen kleine initiatieven. "Het gaat niet om zomaar een eengezinswoning. Het gaat om grotere afdichting van die bodem", vertelt Mie Van den Kerckhove van Ruimte Vlaanderen.

Het zijn de steden en gemeenten die de uiteindelijke vergunning leveren. Een echt verbod kan er pas zijn als de bestemming van de grond gewijzigd wordt, naar bijvoorbeeld parkgebied. Maar daar zitten de gemeenten niet op te wachten. "De gemeenten leiden dan natuurlijk planschade. Je gaat naar een waardevermindering, daarvoor moet de gemeenten dan betalen aan de eigenaars", zegt Van den Kerckhove. Bovendien geldt de regel, hoe meer inwoners, hoe meer geld.