En er wordt opnieuw Frans gesproken tijdens de gemeenteraad in Linkebeek...

Damien Thiéry en Yves Ghequière, kandidaat-burgemeester van Linkebeek.
Tom Vierendeels Damien Thiéry en Yves Ghequière, kandidaat-burgemeester van Linkebeek.
Tijdens de gemeenteraad van faciliteitengemeente Linkebeek is deze avond, net als vorige keer, Frans gesproken zonder dat de voorzitter van de gemeenteraad ingreep. Dit keer was het Dominique Schwarts van de Franstalige meerderheidsfractie LB die in het Frans een vraag stelde over de inrichting van een rommelmarkt.

Tijdens de vorige gemeenteraad, begin maart, kwamen ook al drie Franstalige raadsleden in hun eigen taal tussen zonder dat de voorzitter ingreep. Toen werd de raad voorgezeten door Yves Ghequiere, die de afwezige Damien Thiéry verving. Deze avond, maandag, zat Thiéry zelf de gemeenteraad voor. Ghequière is door de Franstalige meerderheid voorgedragen als kandidaat-burgemeester, maar het is nog wachten op een beslissing van Vlaams minister Liesbeth Homans.

Na afloop van de raadszitting betreurde Rik Otten namens de Vlaamse oppositie Prolink het aanhoudend Frans taalgebruik tijdens de zittingen. In tegenstellling tot de vorige gemeenteraad, was de vertegenwoordigster van Vlaams-Brabants gouverneur De Witte dit keer wel aanwezig toen er Frans gesproken werd. Otten hoopt dan ook dat er vanuit de toezichthoudende overheid tegen zal worden opgetreden.