Elke week 45 jongeren in het ziekenhuis door comazuipen

In 2013 zijn in België 2.376 jongeren tussen 12 en 17 jaar in het ziekenhuis beland met een vermoeden van alcoholintoxicatie, of meer dan 45 per week. Dat is een stijging tegenover de voorgaande jaren (2.209 in 2008), zo blijkt uit cijfers van het Intermutualistisch Agentschap (IMA), dat voor het onderzoek samenwerkte met de Universiteit Antwerpen en het UZA.

Heel wat jongeren belanden in het ziekenhuis na binge drinking, ook wel bekend onder de noemer comazuipen. De Vereniging voor Alcohol en andere Drugsproblemen gebruikt die term vanaf vier standaardglazen alcohol in twee uur voor een vrouw of zes glazen voor een man.

2.376 jongeren kwamen in 2013 op de spoeddienst van het ziekenhuis terecht na vermoedens van alcoholintoxicatie. Ook de jongeren die een nacht in het ziekenhuis moesten blijven en na een alcoholtest blijk gaven van intoxicatie, werden in de cijfers meegeteld.

Alcoholintoxicatie komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. De helft van de gevallen doet zich voor tijdens het weekend of op een feestdag. Zeven procent komt jaarlijks meer dan eenmaal om die reden in het ziekenhuis terecht.

Geen onschuldig probleem

Maar alcoholintoxicatie bij jongeren is volgens het IMA geen onschuldig probleem. Op korte termijn kunnen er naast een kater ook andere effecten van alcoholintoxicatie optreden, zoals agressie, seksueel risicogedrag en zelfs verkrachting en ongevallen. Op lange termijn kan er schade ontstaan aan de jonge hersenen met blijvend verlies van intelligentie en verminderde studiemogelijkheden.

Het IMA, Universiteit Antwerpen en het UZA willen daarom jongeren sensibiliseren en tegelijk een oproep doen tot sociale controle door ouders, jeugdverenigingen of sportclubs. Tegelijk pleiten ze voor een goed registratiesysteem om een volledig zicht te krijgen op de omvang en de ernst van de problematiek.

In 20 EU-landen geldt al een alcoholverbod voor jongeren onder 18 jaar.