Elke leerling krijgt eigen paspoort

Photo News
Er komt een digitaal "leerlingenpaspoort" dat de informatie bundelt waarover scholen en Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) beschikken. Dat moet komaf maken met een hoop overbodig werk voor de scholen en met een pak frustratie voor de leerling en zijn ouders, schrijven de kranten van Mediahuis.

Elke school heeft bakken informatie over zijn leerlingen, maar als die van school veranderen, verhuist die informatie niet mee. Gevolg is dat bijvoorbeeld mensen van kinderen met dyslexie of dyscalculie bijna elk jaar opnieuw met hun attesten moeten staan zwaaien om de juiste steun te krijgen. Of dat leraren niet meteen zicht hebben op de noden van leerlingen met leermoeilijkheden.

Het nieuwe decreet Leerlingenbegeleiding moet daar een mouw aan passen. Dat legt vast dat scholen en CLB's informatie over de leerling kunnen uitwisselen. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) baseert zich daarop voor een 'leerlingenpaspoort'. "Vandaag houden scholen en CLB's heel wat informatie bij, maar die wordt telkens anders bewaard. Dit maakt dat die gegevens versnipperd zijn, waardoor het onduidelijk is waar een leerling recht op heeft. Zo'n leerlingenpaspoort of een elektronisch leerlingendossier reist mee met de leerling", legt ze uit.

Big Brother op de schoolbanken mag het systeem zeker niet worden. De leerlingen hebben recht op hun privacy en kunnen vragen om bepaalde zaken niet te registreren. Tegen 1 januari 2019 moet het systeem klaar zijn.

Als ook tuchtkwesties worden opgenomen, dreigt een leerling in een nieuwe school meteen op een soort zwarte lijst terecht te komen. Er is dus sowieso een duidelijk juridisch reglementair kader nodig.

Lieve Boeve van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Bedenkingen

 "In essentie kan dat leerlingenpaspoort een goede zaak zijn", reageert Bruno Vanobbergen van het Kinderrechtencommissariaat. Met dit paspoort "kan sneller op de bal gespeeld worden" en "kunnen escalaties vermeden worden".

Vanobbergen koppelt twee bedenkingen aan het initiatie: er moet, ten eerste, duidelijk gemaakt worden wie er allemaal toegang krijgt tot het dossier en diezelfde duidelijkheid moet gecreëerd worden voor het soort informatie dat het dossier bevat. Leraars, zo bracht de woordvoerder van het Kinderrechtencommissariaat in herinnering, zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Ten tweede: even belangrijk is het dat de ouders en de leerling zelf inzagerecht krijgen in het dossier.

Met eenzelfde teneur reageert ook Lieve Boeve van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "In principe kan je moeilijk bezwaren hebben tegen zo'n initiatief, zeker omdat het voor een administratieve vereenvoudiging kan zorgen", zegt Boeve. Er zijn echter een drietal "maar's" aan het voorstel: primo, wie krijgt de schrijf- en leesrechten (wie heeft toegang tot de data) van die dossiers? Secundo, over welke gegevens gaat het - het opnemen van feiten als dyslexie en andere is oké, maar als ook orde- en tuchtkwesties worden opgenomen, dreigt een leerling in een nieuwe school meteen op een soort zwarte lijst terecht te komen. Er is dus sowieso een duidelijk juridisch reglementair kader nodig. En dan is er, aldus Boeve, nog de kwestie dat de overheid garant moet staan dat de extra inspanningen die voor het opstellen van die dossiers moet worden gedaan - zowel arbeidsuren als financiële middelen - niet naar de scholen worden overgeheveld.

Toewuiven, maar ook waarschuwen, is eveneens aan de orde bij het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, bij monde van Raymonda Verdyck. "Het initiatief betekent een meerwaarde wat betreft de opvolging van een leerling in zijn/haar schoolcarrière, maar de dossiers mogen niet gebruikt worden om leerlingen te stigmatiseren", zegt Verdyck, die eveneens het belang van de privacy en de noodzaak tot inspraak vanwege de leerlingen en hun ouders beklemtoont.

Bij de Privacycommissie stelde een woordvoerster dat de materie best eerst juridisch uitgespit wordt vooraleer pro's en contra's te formuleren. 
42 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Wilfried Vanden Berg

  Winston Churchill was ook dyslectis . Maar niemand mocht het weten, alleen zijn naaste medewerkers, en die hadden een strenge zwijgplicht. Mevrouw Crevits zou je die dan ook een paspoort gegeven hebben? Over onkunde gesproken.

 • PLANCKAERT Johan

  dat crevits eerst eens werk maakt van een degelijk statuut voor beginnende leerkrachten en alle absurde voordelen van de vastbenoemden die er misbruik van maken aanpakt ipv zich met onnozelheden bezig te houden.

 • Carla Van Geel

  Mogen de leerlingen ook een digitale pas'poort' van de leraars maken? Hoe komt het dat door een schoolverandering een leerling veel beter presteert? Hoeveel leraars denken en zijn pedagogisch en hoeveel kunnen echt inschatten of het probleem niet bij henzelf ligt? Einstein was gebuisd door professoren. Als er al informatie moet bijgehouden worden is dat bij dokters, of is dit het begin van het "numerieke" onderwijs? Stop de zever en werk waar het nodig is!

 • Jean Bracke

  Geef eerst aan de ouders inzage aan wat leerkrachten hebben neergepend over hun kind en laat ze beslissen, welke info mag worden doorgespeeld ... en geef ze hiervan een kopij.

 • Jean Bracke

  Cecil Atherton: Albert Einstein van dyslectisch ... niet echt een dommerik, niet ?