Elf arrestaties in zaak-Belliraj

Het federaal parket heeft vanmorgen twaalf huiszoekingen laten uitvoeren in Brussel, Aarlen, Nijvel en Tongeren. Dat gebeurde in een onderzoek naar de omgeving van Abdelkader Belliraj, de Belgische Marokkaan die in Marokko in de cel zit op verdenking van terrorisme. Daarbij zijn elf personen opgepakt en zeven van hen zullen naar alle waarschijnlijkheid uitgeleverd worden aan Marokko. De actie kwam er voor een deel op vraag van de Marokkaanse autoriteiten, maar kadert ook in het onderzoek dat het federaal parket zelf voert naar de terroristische organisatie waarvan Belliraj deel uitgemaakt zou hebben.

"Veertien verdachten in België"
"Na de arrestatie van Belliraj in Marokko hebben we zelf een onderzoek geopend naar een mogelijke terroristische organisatie die in België en Marokko actief zou zijn of actief geweest zou zijn", zegt Lieve Pellens, de woordvoerster van het federaal parket. "Na de verklaringen die Abdelkader Belliraj in Marokko heeft afgelegd, hebben de Marokkaanse autoriteiten zeventien internationale aanhoudingsbevelen uitgeschreven. Veertien van de gezochte personen verbleven in België."

Dubbele nationaliteit
Het federaal parket heeft dan nagekeken wie van die veertien personen in aanmerking kwam om uitgeleverd te worden, aldus de woordvoerster. "Zeven personen hadden de dubbele nationaliteit, zodat we moesten nagaan of ze al Belg waren op het moment dat de feiten gepleegd werden. Als dat zo was, konden ze sowieso niet uitgeleverd worden. Voor drie personen waren wij ook van mening dat de elementen in het dossier onvoldoende zwaar wogen om hun uitlevering te rechtvaardigen."

Uitleveringsprocedure
Uiteindelijk bleven er zeven personen over die konden uitgeleverd worden, en die zeven zijn vanmorgen bij de huiszoekingen opgepakt. Zij zullen voor de onderzoeksrechter verschijnen die hen het internationaal aanhoudingsbevel zal betekenen.

Nadien begint de uitleveringsprocedure, waarin eerst de raadkamer en vervolgens de kamer van inbeschuldigingstelling moeten oordelen of de uitlevering uitgevoerd kan worden. In laatste instantie is het de minister van Justitie die zal beslissen de zeven al of niet uit te leveren.

Nog vier personen opgepakt
Naast de zeven personen van wie de uitlevering is gevraagd, hebben de speurders vanmorgen nog vier andere personen opgepakt. De Marokkaanse autoriteiten hadden ook om hun uitlevering gevraagd, maar zij zouden daarvoor niet in aanmerking komen. Zij zullen verhoord worden, maar zouden in principe niet worden aangehouden.
Van de in totaal elf arrestanten hadden er drie al eerder veroordelingen opgelopen. Eén van hen werd veroordeeld voor terrorisme in het GICM-dossier, een tweede eveneens voor terrorisme in het GIA-dossier midden de jaren negentig en de derde heeft een strafblad voor zwaar banditisme.

"Te delicate fase"
Een gedeelte van de huiszoekingen die vanmorgen werden uitgevoerd, kaderden ook in een onderzoek dat door het Brusselse parket wordt gevoerd. In dat verband zou één verdachte zijn opgepakt, maar het Brusselse parket wenst op vraag van de onderzoeksrechter geen verdere informatie vrij te geven. "Het onderzoek zit nog in een te delicate fase", zo zegt Estelle Arpigny, de woordvoerster van het Brusselse parket. (belga/svm)

Abdelkader Belliraj.
UNKNOWN Abdelkader Belliraj.